Hvad siger Bibelen om ægteskab?

Homoseksuel og lesbisk aktivitet fordømmes helt klart i Bibelen. Det sker vel at mærke ud fra den tids historiske og kulturelle forudsætninger, skriver sognepræst Anders Eyvind Nielsen. Foto: Bertrand Bechard/colourbox.com

Formaninger i Bibelen om ægteskab har adresse til alle og er ikke i sig selv betingede af menneskers seksuelle orientering, svarer dr.theol og sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Spørgsmål:

En modstander af homoseksuelle ægteskaber stiller den 31. oktober 2011 i Kristeligt Dagblad polemisk spørgsmålet:

"Hvilke udsagn af Jesus mener I kan legitimere indførelsen af et ritual for vielser af to personer af samme køn i folkekirken?"

Mit spørgsmål er: Hvilke udsagn af Jesus handler om ægteskab mellem mand og kvinde eller om vielse i det hele taget?

Jeg husker ingen, men måske kan kristendom.dk hjælpe mig med at pege på de udsagn af Jesus, der kan være tale om.

Venlig hilsen
Lars Henriksen

Svar:

Folkekirkens vielsesritual består af tre indledende læsninger fra Bibelen.

De første to handler om et forpligtende forhold mellem en mand og en kvinde.

Den første er fra Første Mosebog (kap. 1,26-27). Citatet, der er forsynet med en sammenfattende optakt om skabelsen i sin helhed, begynder med ordene:

Lad os skabe mennesker i vort billede så de ligner os og rundes af med følgende præcisering: Gud skabt mennesket i sit billede; I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

I den anden læsning, som er fra Matthæusevangeliet (kap. 19,3-6) hedder det blandt andet ifølge Jesus:

Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød?.

De to læsninger forudsætter helt klart et heteroseksuelt forhold. Den anden læsning kvalificerer desuden forholdet som et ægteskabeligt forhold ifølge Matthæusevangeliets Jesus-ord.

Den sidste af de tre læsninger består af en række sammensatte citater fra Paulus-brevene og handler om formaninger til menigheden, her citeret i uddrag:

Bær hinandens byrder. Ifør jer da, som Guds udvalgte inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

Den tredje læsning udmærker sig ved at være kønsneutral i den forstand, at det tiltalte I (2. person flertal) har almen og inklusiv karakter.

Formaningen gælder ikke kun forholdet mellem en kvinde og en mand, eller har alene adresse til en kvinde og mand, der er gift med hinanden.

De dyder, der opregnes, har adresse til alle, og de udvalgte ord er i sig selv ikke betingede af menneskers seksuelle orientering.

Ikke desto mindre fordømmes homoseksuel og lesbisk aktivitet helt klart i Bibelen. Det sker vel at mærke ud fra den tids historiske og kulturelle forudsætninger.

På den anden side, lige så lidt som for eksempel barnedåben er direkte nævnt i Bibelen, er et forpligtende samlivsforhold mellem to mennesker af samme køn, sådan som vores lov om registreret partnerskab forudsætter, heller ikke omtalt.

Ikke desto mindre kan der, sådan som jeg ser det, med lige så god mening udarbejdes et ritual for vielse af homoseksuelle, sådan som det længe har været tilfældet med et ritual for dåb af børn.

I et ritual for homoseksuelle kunne for eksempel indgå Matthæusevangeliets Jesusord:

Kom til mig (alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder), og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let (11,28-30).

Desuden måske ordene fra Første Johannesbrev: Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham (4,16) og/eller den tredje læsning som anført oven for fra det nuværende vielsesritual.

Eller Kærlighedens Højsang i Første Korinterbrev (kap. 13 eller blot 13,13).

Venlig hilsen
Anders Eyvind Nielsen
Dr.theol og sognepræst