Hvad siger Bibelen om genmanipulation?

I Første Mosebog, kapitel 1, må det gentagne udtryk "alle slags" (for eksempel i vers 25) forstås som et udtryk for, at inddelingen i "slags" eller "arter" er gudvillet og derfor ikke er op til mennesket at manipulere med, skriver ph.d. ved Dansk Bibel-Institut, Jens Bruun Kofoed. Foto: colourbox.com

Bibelen består af tekster fra oldtiden, men man kan udlede nogle generelle etiske retningslinier af visse bibeltekster, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Spørgsmål:

Hvad mener kristendommen (Bibelen) om genmanipulation og gensplejsning?

Med venlig hilsen
Christina Larsen

Svar:

Kære Christina Larsen

Eftersom Bibelen består af tekster fra oldtiden, vil der naturligvis være spørgsmål, som teksterne ikke svarer på. Det gælder i sagens natur også spørgsmålet om genmanipulation.

Spørgsmålet er derfor, som du selv antyder, om man kan udlede nogle mere generelle etiske retningslinier af de bibeltekster, som omhandler mennesket som Guds skabning, og som derfor indirekte kan bruges som indspil til diskussionen om det etisk forsvarlige i genmanipulation?

En tekst, de fleste vil være enige om, er relevant i denne sammenhæng, er skabelsesberetningen i Første Mosebog, kapitel 1, hvor det gentagne udtryk "alle slags" (for eksempel i vers 25, hvor det hedder, at "Gud skabte alle slags vilde dyr"), må forstås som et udtryk for, at inddelingen i "slags" eller "arter" er gudvillet, og at det derfor ikke tilkommer mennesket at udviske eller manipulere med disse artsmæssige forskelle.

Det er efter alt at dømme også denne respekt for skabelsens orden, der ligger til grund for reglerne i Tredje Mosebog, kapitel 19, vers 19 om, at israelitterne ikke må lade to slags husdyr parre sig, at de ikke må så to slags korn i deres mark, og at de ikke må bære tøj, der er vævet at to slags garn.

Disse tekster tyder altså på, at israelitterne i det gamle Israel anså det for at være etisk uforsvarligt og forkert at udviske eller manipulere med den orden og de skel, som Gud havde forsynet skaberværket med.

Det springende punkt er derfor ikke, om sådanne etiske retningslinier findes i bibelteksterne, men om vi ønsker at lægge samme etiske retningslinier til grund for den moderne diskussion, og hvad det i givet fald betyder konkret i diskussionen om genmanipulation, at vise respekt for skabelsens orden.

Med venlig hilsen
Jens Bruun Kofoed
Ph.d. ved Dansk Bibel-Institut og panelist på www.religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.