Hvad siger kristendommen om aktiv dødshjælp?

Man må hverken tage sit eller andres liv, selvom det har mistet sin mening, understreger cand. theol. og familieterapeut Lene Østergaard. Foto: Leif Tuxen

Hvis mennesket udøver aktiv dødshjælp, er det i virkeligheden et oprør mod dets gudgivne plads, mener teolog og familieterapeut Lene Østergaard

Spørgsmål:

Hvordan forholder kristendommen sig til aktiv dødshjælp?

Annemette

Svar:

Kære Annemette.

Kristendommen har som udgangspunkt, at livet er helligt og ukrænkeligt, fordi det er skabt og skænket af Gud. Det er med reference til skabelsesberetningen og De 10 Bud.

Derfor må man ikke tage hverken sit eget eller andres liv, heller ikke selvom tilværelsen kan miste sin mening af forskellige årsager. Men derefter skal det tilføjes, at det er forståeligt, at ønsket om aktiv dødshjælp kan optræde.

Bibelen er fuld af klagesange og fortællinger om mennesker i desperate situationer, som skriger til Gud; måske endda er vrede på ham. I nogle af fortællingerne går det forfærdeligt for de implicerede, i andre vender situationen. Det er især i de evangeliske fortællinger, hvor Jesus bliver opsøgt, for at der kan komme hjælp til den/de lidende.

Inden for kristen optik ses mennesket som afmægtigt og afhængigt af Gud, af andre og af den enkeltes livsomstændigheder.

Aktiv dødshjælp vil i virkeligheden blive set som et oprør, hvor mennesket træder ud af sin gudgivne plads - underlagt Vorherre. Mennesket har altid forsøgt at bestemme selv og udfordre sine vilkår. Syndefaldsberetningen er en eksempelfortælling om ønsket om at blive Gud lig.

Det ligger i menneskets natur, at vi vil forsøge at forbedre eller udæske vores plads som undergivne. Og vi bliver heldigvis tilgivet for, at vi ikke så let affinder os med uønskede vilkår eller status quo.

Men troen vil pege på nye perspektiver, fordi Gud er en skabende og elskende Gud, som ønsker det bedste for sin skabning. Håbet og troen på mirakler er en mulighed og medicin, når tilværelsen gør ondt.

Troen fortæller, at Gud kan vende en situation eller lindre - bære og lyse på en mørk vej. Barmhjertighed og medlidenhed er ikke det samme som aktivt at udfri et menneske fra lidelse ved at hjælpe det i døden.

Men uden at fordømme ønsket om aktiv dødshjælp vil jeg bare mene, at det ikke er en mulighed inden for et kristent menneske- og livssyn.

Med venlig hilsen
Lene Østergaard
Cand. theol. og familieterapeut