Hvad spiller man til en begravelse?

En af forudsætningerne for at vælge et musikstykke til en begravelse er, at det kan spilles på orgel, men efterhånden er andre løsninger også tilgængelige, skriver organist Jens Ramsing. Foto: Leif Tuxen

Det er vigtigt, at alt omkring en begravelse eller bisættelse forløber så værdigt som muligt. J. S. Bach er et godt musikvalg, foreslår organist Jens Ramsing

Spørgsmål:

Hvad spiller man til en begravelse? Er Jerusalem af Hubert Parry et passende valg?

Med venlig hilsen
Hans R. Streuffert

Svar:Kære Hans R. Streuffert

Du spørger, hvad det er passende at spille til begravelser/ bisættelser. Det er i virkeligheden et omfattende spørgsmål.

Man kunne også spørge, hvad det er passende at spille (og synge) til alle andre gudstjenester. For hvis der skulle være en afgrænsning af, hvad det er passende at spille i en kirke, kunne afgrænsningen netop gælde begravelser altså forstået således, at hvad det ikke er passende at spille til begravelser, er i virkeligheden heller ikke passende at spille til alle andre tjenester i kirken.

Dette synspunkt kunne være velbegrundet ud fra tanken om, at hvad der foregår i kirken, er alvorligt. Her adskiller kirken sig fra alle andre steder i vores dagligdag. Men i den praktiske hverdag forholder det sig selvfølgelig mere nuanceret.

Som udgangspunkt spiller organisten til begravelser et alvorspræget, lødigt og smukt stykke musik eksempelvis en af J.S. Bachs mange fine orgelkoraler (et orgelstykke, der er komponeret over en salmemelodi), for eksempel Befal du dine veje.

Men der kan være omstændigheder i forbindelse med en begravelse, der gør, at man ønsker et specielt musikstykke spillet.

Normalt falder disse særlige musikønsker naturligt ind under kategorien alvorspræget, lødig og smuk musik, hvorfor organisten selvfølgelig imødekommer de pårørendes ønsker, så langt det er muligt og rimeligt.

En forhindring kan være, at det pågældende musikstykke som ønskes spillet ikke kan spilles på orgel. Men så taler man sig som regel til rette og finder et andet stykke musik eller en anden løsning.

I andre tilfælde bliver organisten bedt om at akkompagnere en sanger eller en trompetist. Også i disse tilfælde er der oftest tale om alvorspræget og lødig musik, som egner sig til situationen og som kan udføres på orgel.

Du nævner Hubert Parrys Jerusalem, som jo hvert år er et af de store slagnumre ved den afsluttende og legendariske promenadekoncert i London.

Denne stemning er nok vanskelig at etablere i en mindre dansk kirke eller i et kapel. Men musikken som sådan er bestemt lødig. Dog vil mange organister nok slå sig lidt i tøjret, hvis de bliver bedt om at spille dette stykke til en begravelse.

I de senere år er Kim Larsens Om lidt blir her stille ikke sjældent blevet ønsket som postludium (udgangsmusik). Denne sang har fra Kim Larsens side aldrig været tiltænkt begravelsessituationen, og han har selv udtalt, at han finder det forkert at bruge den i den sammenhæng.

Alligevel har efterhånden de fleste organister udarbejdet deres egen orgelversion af denne sang, som de så spiller for at være imødekommende over for de pårørende (og/eller den afdøde).

Det er vigtigt, at alt omkring en begravelse eller bisættelse forløber så værdigt som muligt det gælder også forløbet op til selve handlingen.

Hvis det sker, at der ønskes musik spillet til begravelser eller bisættelser, som man med god ret kan hævde falder uden for kategorien alvorspræget og lødig musik, eller musik som umuligt kan udføres på orgel, hænder det, at man afspiller musikken på cd-afspiller. Det kan være en praktisk og fornuftig løsning.

Det påhviler så den pågældende præst, som forretter tjenesten, at afgøre ikke hvad det er muligt at udføre på orgel men hvad denne finder det forsvarligt at spille/synge til begravelsen/bisættelsen.

Man bliver undertiden også bedt om at spille (eller improvisere over) en af vores smukke salmer (eller danske sange), som måske var afdødes yndlingssalme/sang. Dette virker fint og naturligt.

Men et smukt orgelstykke, for eksempel af J.S. Bach, er det normale og optimale som musik til en begravelse/bisættelse.

Med venlig hilsen
Jens Ramsing
Organist og kirkemusikskolelærer