Spørg

Hvad står der i Bibelen om homoseksualitet?

Siden 2012 har homoseksuelle haft mulighed for at blive viet i folkekirken. Her ses et ægtepar, der blev viet i Frederiksberg Have i 2013. Foto: Sille Arendt/Ritzau Scanpix

Baggrunden for det bibelske syn på homoseksualitet er, at mennesket er skabt som mand og kvinde, skriver sognepræst Michael Lerche Nygaard i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Jeg ville blive glad, hvis I kunne oplyse mig om hvor i Bibelen, der er omtalt noget om homoseksualitet.

Venlig hilsen

Birgitte

Svar:

Kære Birgitte

Sex fylder ganske meget i Bibelen, og homoseksualitet er omtalt adskillige steder. Både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente forholder sig til fænomenet, som var kendt i samtiden. Forsøg på homoseksuel voldtægt og eksempler på homoseksuel prostitution nævnes visse steder i forbifarten; men de vigtigste tekster om homoseksualitet berører ikke den slags afstumpede tilfælde. De taler om homoseksualitet generelt. Fem tekster handler direkte om emnet:

3. Mosebog kapitel 18, vers 22 og kapitel 20, vers 13
Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27
1. Korinterbrev kapitel 6, vers 9 og
1. Timoteusbrev kapitel 1, vers 10.

Alle fem tekster forbyder entydigt homoseksuel sex. Ikke som en "synd i særklasse", men sammen med andre former for synd. Bibelens budskab er tydeligvis, at der er tilgivelse at få for denne synd, som for andre synder. Og kristne kaldes til at afstå fra den, som fra andre synder.

Baggrunden for det bibelske syn på homoseksualitet er, at mennesket er skabt som mand og kvinde (Markusevangeliet kapitel 10, fra vers 6), og at sex hører hjemme i ægteskabet mellem mand og kvinde.
At homoseksuelt samliv er i modstrid med Bibelen, fremgår umiddelbart. Derfor vil man udfra et klassisk kristent ståsted anse det for bedrageri at velsigne homoseksuelt samliv. Argumentet er, at kirken ikke kan velsigne, hvad Bibelen forbyder, ganske som der ikke kan tilbydes velsignelse af f.eks dømmesyge eller misbrug af alkohol, som Det Nye Testamente også advarer imod.

Med venlig hilsen

Michael Lerche Nygaard

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.