Hvem er gudssønnerne i Bibelen?

I størstedelen af Det Gamle Testamente møder vi kun den ene Gud, som hedder Jahve, men enkelte steder omtales nogle gudssønner, skriver Kirsten Nielsen.

I Første Mosebog fortælles om nogle gudssønner, og at de tog jordiske kvinder til sig. Man har altså forestillet sig, at der oprindeligt var nogle mindre guder omkring den ene Gud, Jahve, svarer professor i teologi Kirsten Nielsen

Spørgsmål:

Kære kristendom.dk

Hvem er gudssønnerne, som omtales i Det Gamle Testamente?

Med venlig hilsen
Kim

Svar:

Kære Kim

I størstedelen af Det Gamle Testamente møder vi kun den ene Gud, som hedder Jahve (oversat ved Herren i den danske oversættelse af Bibelen). Jødernes trosbekendelse, som du kan finde i Femte Mosebog kap. 6, v. 4 lyder da også: "Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én."

Men enkelte steder omtales nogle gudssønner. Det sker for eksempel i Første Mosebog kap. 6, v.1-4. Her fortælles, at disse gudssønner tog jordiske kvinder til sig og fik børn med dem. Og børnene af gudssønnerne og kvinderne er de kæmper, som levede i urtiden.

Man har altså forestillet sig, at der oprindeligt var nogle mindre guder omkring den ene Gud. Det samme er tilfældet i Jobs Bog, hvor selveste Satan er en af gudssønnerne (Job kap. 1, v. 6).

LÆS OGSÅ: Satan - gudssønnen, der blev hersker i Helvede

Man kan også i Salmernes Bog, kap. 82 læse, at Gud træder frem i gudeforsamlingen og holder dom blandt guderne. Her er Israels Gud altså den største af guderne, siden han har ret til at dømme de andre.

Nabofolkene troede, at der var flere guder til. Men ofte har man haft en form for overgud i forhold til de øvrige guder. I Femte Mosebog kap. 32, v. 8-9 tales der om Den Højeste (det vil sige overguden), som har fordelt de forskellige folk mellem gudssønnerne, så Jakob (det vil sige Israels folk) blev Herrens (det vil sige Jahves) særlige folk, og Jahve deres særlige Gud.

Efterhånden bliver Jahve så betragtet ikke blot Israels særlige Gud, men som den eneste Gud.

Vi må altså regne med, at der har været forestillinger i det israelitiske samfund om flere guder (eller gudssønner = unge, underordnede guder), men at det bliver tanken om den ene Gud, der vinder.

Det betyder ikke, at Gud er helt alene. Gud er omgivet af engle, der fungerer som sendebud. Guds egentlige kontakt er dog ikke med andre himmelske væsener, den gælder menneskene på jorden.

LÆS OGSÅ:Hvem er gudssønnerne?

Mens vi har mange historier i for eksempel græsk eller mesopotamisk religion om, hvordan guderne har det indbyrdes, så handler næsten alle fortællingerne i Det Gamle Testamente om, hvordan forholdet er mellem Gud og Israel.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen
Professor dr.teol. i Det gamle Testamente ved Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.