Hvem var Jesus - både jøde og kristen?

Jesus afviste, at hans kald var at blive en konge med militær magt, men sagde ja til, at Gud havde betroet ham at blive sit folks åndelige leder, blive en åndelig konge. Derfor blev Jesus dengang også kaldt for jødernes konge af sine tilhængere, skriver Per Mollerup.

Jesus var jøde, så på en måde er kristendommen vokset ud af jødedommen. Og seks århundreder senere voksede islam ud af kristendommen, skriver retræteleder Per Mollerup

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jesus er altid omtalt som "jødernes konge". Hvordan hænger det sammen med, at han også er folkekirkens "helt"? Det ene øjeblik er han jøde, og i næste øjeblik er han åbenbart kristen?

Hvorfor bliver han døbt af Johannes og fra hvad til hvad? Jeg er helt rundtosset af at spekulere på det. Faktisk eksisterer han jo i talrige religionsretninger, så han må være multitroende.

Med venlig hilsen
Kirsten Borbély

Svar:

Kære Kirsten Borbély

Jesus var jøde, og flertallet af kristne i den første generation var jøder. De kristne blev i begyndelsen opfattet som en trosretning indenfor jødedommen ligesom farisæerne. Det er først, da de kristne begynder at missionere blandt ikke-jøder, og flertallet af kristne ikke mere er jøder, at kristendommen bliver opfattet som en ny religion. Israel (jøderne) havde haft to meget betydningsfulde konger, David og Salomo, der blev opfattet som Guds udvalgte ledere for hans folk. Senere gik det ned ad bakke for Israel, der opstod splittelse, og landet blev mange gange besat af de omgivende stormagter.

På den baggrund voksede der et håb og en forventning frem om, at Gud en dag ville give dem en ny stor konge, som kunne samle og genrejse Israel og befri det for undertrykkerne. Andre mente, at det største problem ikke var, at de var besat af fjender, men at de havde mistet tilliden til Gud og ikke levede efter hans vilje. Den største krise var ikke den politiske, men den åndelige. Derfor så de frem til, at Gud ville give dem en ny åndelig leder, der skulle vække dem til ny tillid og hengivenhed til Gud, så de igen kom til at leve som Guds folk under Guds herredømme i Guds rige.

LÆS OGSÅ: Kristendom.dk's tema om Jesus

Da Jesus begyndte at forkynde om Gud og helbrede mennesker, blev mange hurtigt overbeviste om, at han var den frelser, Gud havde lovet dem. Nogle forventede, at han skulle samle en jødisk hær og stå i spidsen for en frihedskamp imod den romerske besættelse, andre forventede, at han som åndelig leder skulle genoprette Guds herredømme, Guds rige iblandt dem. Og atter andre forventede begge dele. Andre igen blandt andet farisæerne afviste, at Jesus var sendt af Gud, fordi de mente, at Jesu forkyndelse om Gud var forkert. Derfor tog de initiativ til at få Jesus henrettet.

Jesus afviste, at hans kald var at blive en konge med militær magt, men sagde ja til, at Gud havde betroet ham at blive sit folks åndelige leder, blive en åndelig konge. Derfor blev Jesus dengang også kaldt for jødernes konge af hans tilhængere.

Vi kristne tror, at Jesus havde et helt enestående fællesskab med Gud, derfor kalder vi ham for Guds søn. Vi tror, at Jesus bedre end nogen anden kan lære os at kende Gud og lede os ind i et virkeligt fællesskab med Gud, når vi tror hans forkyndelse om Gud og tillidsfuldt følger hans vejledning. Derfor omtaler vi Jesus som vores Herre.

LÆS OGSÅ: Jesus i andre religioner

Jesus var jøde, så på en måde er kristendommen vokset ud af jødedommen. Og seks århundreder senere voksede islam ud af kristendommen, idet Muhammed hentede inspiration både i jødedommen og kristendommen. Derfor omtales Jesus også i Koranen, men muslimer tror ikke, at Jesus er Guds Søn, og de anser ham ikke for at være deres frelser og Herre.

Jesus er blevet kendt for sine helbredelser langt udenfor kristne kredse, derfor anser hinduer (som tror på mange guder) Jesus for at være gud for helbredelser. Ingen kan forhindre, at kendte personer bliver opfattet forskelligt i forskellige kredse. Men vil du vide, hvad Jesus har sagt og gjort, og hvem han virkelig er, så skal du læse derom i Bibelen (Det Nye Testamente) eller finde nogle kristne, som du kan tale med om det.

Der lever i dag ca. to milliarder kristne, så selvfølgelig ser vi kristne ikke ens på alting, derfor findes der også forskellige kirker (trosretninger). Men vi er i det væsentlige enige om, hvem Jesus er, og hvad han betyder for os.

De venligste hilsener
Per Mollerup
tidligere sognepræst og retræteleder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.

Jesus afviste, at hans kald var at blive en konge med militær magt, men sagde ja til, at Gud havde betroet ham at blive sit folks åndelige leder, blive en åndelig konge. Derfor blev Jesus dengang også kaldt for jødernes konge af hans tilhængere, skriver Per Mollerup.