Hvilke morgensange skrev Ingemann?

'Lover Herren, han er nær' sang sig som den eneste fast i salmebøgerne. I den nuværende salmebog har den nummer 404, skriver cand. theol. Jørgen Kjærgaard. Foto: colourbox.com

B.S. Ingemann skrev en række morgen- og aftensalmer, og mange af dem synger vi stadig i kirken, svarer lektor og stifskonsulent Jørgen Kjærgaard

Spørgsmål:

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke morgensalmer B.S. Ingemann har skrevet?

Jeg har læst, at han har skrevet en salme til hver dag i ugen; altså en morgensalme. Jeg har undersøgt, at der er seks morgensalmer i Den nye Højskolesangbog. Hvad hedder den syvende? I Den nye Salmebog kan jeg kun finde de fem morgensalmer.

På forhånd tak for svar.

Med venlig hilsen
Lilli Gaardsted

Svar:

Kære Lili Gaarsted

Den 23. juli 1822 var digteren B. S. Ingemann blevet udnævnt til lektor i dansk litteratur ved Sorø Akademi. Den senere biskop, J.P. Mynster, som var medlem af skolens direktion, opfordrede Ingemann til at samle nogle salmer til brug for Akademiets morgensang, og der foreligger et brev fra Ingemann, dateret 31. oktober samme år, hvori han redegør for sine overvejelser, blandt andet, at han opgiver at redigere et udvalg af ældre salmer, og i stedet selv har skrevet syv nye en til hver dag i ugen.

De blev trykt i et hefte: Morgenpsalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole. I 2. oplag fra 1824 er titlen ændret: Morgenpsalmer og Cantater, fordi Ingemann havde tilføjet en kantate til brug på kongens fødselsdag og én til afslutningen af eksamen.

De syv morgensalmer fordelte sig således:

Søndag: En hellig Morgensol opstaar
Mandag: Vær lovet Du, som evig vaager
Tirsdag: Vaagn og bryd i Lovsang ud
Onsdag: Bleg Morgenstjernen smiler
Torsdag: Lover Herren! han er nær
Fredag: Herre, Fader! Lad min Tunge
Lørdag: Stig frem, o Dag, med Dødens minde

Kun torsdagssalmen 'Lover Herren, han er nær' sang sig som den eneste fast i salmebøgerne. I den nuværende salmebog har den nummer 404, og står dermed ikke længere som en morgensang.

Man bemærker, at søndag regnes som ugens første dag. Det er den gamle opfattelse af ugedagenes forløb, inspireret af Det Nye Testamente, hvor Kristi opstandelses dag er ...den første dag i ugen... (Markusevangeliet kap. 16, v.2). Af samme grund begyndte lørdags-salmen med at mindes den dag, hvor Jesus lå i graven.

I 1825 udgav Ingemann Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage med 73 gudstjenestesalmer. Fra denne udgivelse står endnu salmer som 'Glæd dig, Zion! glæd dig, Jord' og 'I Underværkers land jeg bor'. I 1837 kom Morgensange for Børn med 7 morgensalmer og sangen 'Storken sidder paa Bondens Tag'.

Alle salmerne fra denne står i salmebogen endnu:

Søndag: Nu ringer alle Klokker mod Sky
Mandag: Lysets Engel gaaer med Glands
Tirsdag: Nu vaagne alle Guds Fugle smaa
Onsdag: I Østen stiger Solen op
Torsdag: Gud ske Tak og Lov
Fredag: Morgenstund har Guld i Mund
Lørdag: Nu titte til hinanden

Disse morgensange blev uhyre udbredte, især gennem folkeskolens morgensang og er blandt de mest kendte salmer overhovedet.

Året efter skrev Ingemann på komponisten Weyses opfordring Syv Aftensange (1838), som nu, med Den Danske salmebog (2002), alle er optaget i kirkesalmebogen.

Med venlig hilsen
Jørgen Kjærgaard
Lektor, cand.theol. og stiftskonsulent