Hvor længe er man fadder?

Ved dåben er en fadder både dåbsvidne og garant for, at barnet opdrages i den kristne tro, hvis forældrene falder bort, forklarer sognepræst Andreas Thom. Foto: Kilde: Arkivfoto

Fadderens opdragende rolle varer indtil myndighedsalderen, men opgaven som dåbsvidne varer hele livet, svarer sognepræst Andreas Thom

Spørgsmål om at være fadder:

Hvornår er jeg "færdig" med at være fadder?

Svar fra sognepræst:

Tak for spørgsmålet om, hvornår man er færdig med at være fadder.

Det er egentlig meget naturligt at have mange spørgsmål, når det handler om fadderrollen, da definitionen af den ikke er helt klar.

Ordet kommer fra det tyske ord Gevatter, der igen kommer fra det latinske compadre, som betyder en medfader.

En fadder kan altså forstås som en ekstra forælder, der har fået den særlige opgave betroet at sikre barnets kristelige opdragelse, men der er ikke juridisk eller på anden måde nedfældet nogle klare og bindende regler for fadderens rolle og ansvar.

Fadderen har derfor heller ikke nogle juridiske rettigheder overfor barnet, og varetagelsen af ens fadderforpligtigelser bliver da først og fremmest et samvittighedsspørgsmål.

I det autoriserede dåbsritual er der formuleret en tiltale til fadderne, hvoraf det fremgår, at deres opgave er dobbelt.

For det første skal de kunne bevidne barnets dåb. Funktionen som dåbsvidne er noget andet end den opdragende funktion - også ved voksendåb er der dåbsvidner.

For det andet er det faddernes opgave i tilfælde af forældrenes død at sikre barnets opdragelse i den kristne tro. Det fremgår også, at faddernes ansvar for den kristne opdragelse ophører, når barnet er kommet til skelsalder, hvilket almindeligvis vil sige, når barnet er blevet myndigt.

Man kunne argumentere for, at myndig i kirkeligt regi vil sige, når barnet er blevet konfirmeret. En konfirmand har imidlertid stor brug for støtte og vejledning fra familie og venner, når han eller hun skal til på en voksen måde at forholde sig til kristendommen. Jeg vil derfor mene, at der er særligt brug for fadderen i denne periode.

Fadderens opdragende rolle varer altså indtil myndighedsalderen, hvilket i vores samfund vil sige 18 år. Opgaven som dåbsvidne varer imidlertid hele livet.

Selvom forholdet til det dåbsbarn, som du er fadder til altså bliver et andet, når det er blevet voksent, vil jeg mene, at det giver god mening også herefter jævnligt at huske hinanden på, at I igennem dåben er blevet knyttet sammen i et særligt forhold til hinanden.

Med venlig hilsen
Andreas Thom
Sognepræst