Hvordan er faddere forpligtet?

"Fadderne har ikke adkomst til at trodse forældremyndighedens vilje, hvordan den så end måtte komme til udtryk ved for eksempel et religionsskifte", skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Foto: Sergey Goruppa/colourbox.com

"Det er vigtigt at holde sig for øje, at fadderne primært er dåbsvidner", svarer sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

Spørgsmål:

Hvad er fadders rolle eller pligt, hvis forældrene skifter religion, mens barnet er umyndigt?

Med venlig hilsen
Susanne Petersen

Svar:

Kære Susanne Petersen

Med hensyn til fadderordningen er det vigtigt at holde sig for øje, at fadderne primært er dåbsvidner. Der kan ikke foretages hverken slettelse eller tilføjelse af faddere, eksempelvis fordi en af disse har forladt den kristne tro, eller modsat fordi forældrene ønsker at tilknytte en fadder med en afklaret kristen bekendelse.

Dette aspekt understreger dels dåbens uomstødelige engangskarakter, dels at fadder-barn-forholdet refererer til dåbsøjeblikket.

At man så hertil har føjet belæringen om, at fadderne i yderste nødstilfælde bør kunne træde i forældres sted og varetage den umyndiges kristelige oplæring, opretter ikke noget juridisk bindende forhold.

Fadderne har et etisk ansvar for i god forståelse med forældremyndighedens indehaver til stadighed at bevidne dåbens skelsættende og varige betydning (for eksempel dåbsdags-hilsener).

Derimod har fadderne ikke adkomst til at trodse forældremyndighedens vilje, hvordan den så end måtte komme til udtryk ved for eksempel et religionsskifte. Tilbage står dog ligefuldt den vigtige fadderopgave at omslutte ens fadderbarn med forbøn.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Kobbersmed
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.