Hvordan er pinsen 'kommunikationens højtid'?

Pinsen markerer kirkens grundlæggelse, skriver sognepræst Hanne Sander. Gengivelsen af den første pinse er fra et loftsmaleri i klosterkirken i Hechingen. Foto: Wikimedia Commons

I pinsen går der et lys op for disciplene, og de forstår, at Jesus virkelig var Guds søn. Den forståelse og tro går de ud i verden med og kommunikerer den til andre, svarer sognepræst Hanne Sander

Spørgsmål:

Kære kristendom.dk

Pinsen er omtalt som "kommunikationens højtid". Hvordan skal det forstås?

LÆS OGSÅ: Pinsen er Helligåndens højtid

Med venlig hilsen
Edith

Svar:

Kære Edith

Mit svar vil være, at selvom jeg ikke før har hørt udtrykket kommunikationens højtid, så handler pinseberetningen, som Lukas fortæller den i Apostlenes Gerninger, kort fortalt om, at det går op for Jesu nærmeste disciple, hvad hans liv og hans død og opstandelse betyder for deres eget liv.

Siden påske har de været forvirrede og bange, men nu går der et lys op for dem, det vil sige, ånden kommer over dem, og de forstår det, de ikke har kunnet forstå, nemlig at Jesus virkelig var Guds søn, og at han kunne dø, og at Gud i ham kunne forandre død til nyt liv.

LÆS OGSÅ: Pinsens hvem-hvad-hvor

Den forståelse og tro går de ud i verden med og kommunikerer den til andre, så mange lader sig overbevise og døbe, og fællesskabet om den fælles tro vokser.

Pinsen markerer på den måde også kirkens grundlæggelse. Altså kan man godt kalde pinsen for kommunikationens højtid.

Disciplene kommer til en ny forståelse, og andre forstår, hvad disciplene siger. Lukas skriver, at forståelsen endda kommer i stand på trods af de forskellige sprog, der var repræsenteret i Jerusalem i de dage.

LÆS OGSÅ: Pinsen er et moderne kommunikations-under

På den måde bliver det gjort tydeligt, at forståelse ikke kun handler om noget sprogligt. Den pinseprædiken, Peter holder, "stak dem i hjertet", står der. Der kan godt kommunikeres noget vigtigt, selvom vi ikke har sprog fælles, fordi vi også kan forstå med hjertet.

Med venlig hilsen
Hanne Sander
Sognepræst