Hvordan får jeg Gud tilbage?

Det kan godt være, at vi ikke mærker hans nærvær eller fyldes af begejstring og varme følelser over Gud, men han er der alligevel. - Foto: Foto:

Du kan ikke få Gud tilbage, for han er der allerede, selvom du ikke føler det, skriver sognepræst Vibeke Tuxen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Jeg er meget ked af det for tiden, og jeg føler, jeg har mistet Gud på mange punkter. Før kunne jeg virkelig føle, han var hos mig. Mit hjerte var fyldt med kærlighed og glæde. Nu er det halv tomt med sorg, jeg føler Gud er langt væk fra mig.

Svar:

Jesus viste os hele paletten af menneskelige følelser. Lige fra kærlighed og glæde til vrede, sorg og angst. Han vendte sig til Gud med takkebøn og forbøn, men han vendte sig også til Gud i de trætte, svære og ensomme stunder.

Jesus oplevede ikke mindst ensomheden i Getsemane Have, da han erfarede, at hans disciple faldt i søvn i stedet for at våge sammen med ham. Da var han så angst, at hans sved blev til blod.

Dagen efter, da han hang på korset, råbte han lige før sin død: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så selv Jesus kunne føle sig forladt.

Da Jesus døde, troede hans nærmeste, at de havde mistet ham. De sørgede, var bange og troede, han var borte. Men de fik lov at erfare, at efter langfredag kom der en påskemorgen, hvor Jesus igen var sammen med dem. Bare på en anden måde.

Disciplene erfarede, at Jesus var hos dem og blev hos dem - også i de svære og afmægtige situationer, hvor de stod med panden mod muren. De mistede ham ikke, selvom de oplevede modstanden både indefra dem selv og udefra.

Som døbte mennesker ved vi, at Guds kærlighed og barmhjertighed følger os alle dage. Det kan godt være, at vi ikke mærker hans nærvær eller fyldes af begejstring og varme følelser over Gud, men han er der alligevel. Midt igennem det hele.

Vi er aldrig blevet lovet, at vores tro skal ledsages af bestemte følelser.Tværtimod er vi på gyngende grund, hvis vi lader vores liv og tro på Gud afhænge af vore skiftende følelser om, hvorvidt han er nærværende eller ej.

Tro handler om tillid. Tillid til at Gud omgiver mig med sin godhed og barmhjertighed, uanset hvad jeg føler eller tror. Derfor kan du heller ikke få Gud tilbage, for han er der! Han er hos dig midt i din følelse af tomhed og forladthed.

Jeg håber for dig, at du har én, du kan tale med om den sorg du føler. Måske du her vil erfare en god lyttede ven som en håndsrækning fra Gud. Men husk, at Gud er der for dig, uanset hvad du mærker inde i dig selv.

Ånd, sjæl og krop er forbundet i os som mennesker. Hvis vi føler sorg, tomhed og forladthed kan vi også hurtigt komme til at føle det i forhold til Gud og andre.

Men her gælder det altså om at rette sit fokus hen på den Gud, der har lovet, at han aldrig vil svigte os eller forlade os. Den Gud, der selv blev menneske, og som derfor kender alt til menneskelige vilkår, følelser og reaktioner.

Vibeke Tuxen
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.