Hvordan kan jeg vide, om Gud findes?

Den kristne tro bygger ikke på en målbar viden om Gud, men troen rummer og bæres af en tillid til at Gud lever og er med mig både i liv og død. Denne tro finder sit udspring i det kristne budskab og ved Helligåndens vejledning og inspiration, skriver Vibeke Tuxen. Foto: stock.xchng

Troen og tvivlen følges ad som et par siamesiske tvillinger. Det er et menneskeligt grundvilkår, så længe vi lever og ånder på denne jord, skriver sognepræst Vibeke Tuxen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvordan kan jeg være sikker på, at Gud findes?

JS

Svar:

Kære JS

Du er ikke alene om dit spørgsmål. Langt de fleste, der tror på Gud eller gerne vil tro på Gud, kender spørgsmålet fra deres eget liv.

Problemet er, at man ikke videnskabeligt kan bevise Guds eksistens. Gud er Ånd og kan derfor hverken vejes eller måles. Ingen har nogensinde set Gud, læser vi i Bibelen.

I Hebræerbrevet kap. 11 vers 1 står der: "Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses".

Troen på Gud beskrives her med ord som håb, tillid og overbevisning om en Gud, der ikke ses. Som kristne tror vi på, at Gud har meddelt sig til os gennem sine profeter og gennem sin søn Jesus Kristus.

Gennem Jesus og hans ord til os møder vi Gud, når han kommer til os hver især for at give os del i livet med ham. Man kan også sige, at gennem Jesus ser vi Guds ansigt og ser, hvem Gud er.

På denne troens vandring med Gud kan vi erfare hans hjælp og nærvær. Og så kan vi glæde os over en forunderlig verden, der leder tankerne hen på Gud som skaber.

Alligevel lurer spørgsmålene om Guds eksistens ofte lige under overfladen. Som kristne lever vi derfor i et spændingsfelt mellem tro og tvivl. Troen og tvivlen følges ad som et par siamesiske tvillinger eller man kan sige, at troen og tvivlen er hver sin side af den samme mønt.
Det er et menneskeligt grundvilkår vi lever under, så længe vi lever og ånder på denne jord.

Vi lever med andre ord i troen og tilliden til Gud, samtidig med
at vi må finde os i tvivlen og de ubesvarede spørgsmål. Usikkerheden om Guds eksistens bliver derfor også først et problem, hvis vi ikke vil acceptere tvivlens tilstedeværelse.

Nogle gange kan man erfare Gud gennem bøn og gudstjeneste.
Andre gange skal der ikke mere end en forkølelse til, før man igen oplever livets sårbarhed og mærker tvivlen nage omkring Guds eksistens.

Så den kristne tro bygger ikke på en målbar viden om Gud, men troen rummer og bæres af en tillid til at Gud lever og er med mig både i liv og død. Denne tro finder sit udspring i det kristne budskab og ved Helligåndens vejledning og inspiration.

Med venlig hilsen
Vibeke Tuxen,
sognepræst