Hvorfor blev Jesus omskåret?

Det må ikke overses, at Jesus og hans disciple - som det fortælles mange steder - kom såvel i synagogerne som i templet, ligesom de deltog i de jødiske fester. Jesus og de første disciple var jøder og levede som jøder, skriver Helge Kjær Nielsen, der er lektor og dr. theol. i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet. Foto: Iris

Omskærelsen blev opfattet som et pagtstegn. Det var derfor naturligt, at Jesus som alle andre jødiske drengebørn blev omskåret, skriver dr. theol. Helge Kjær Nielsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har hørt, at Jesus blev omskåret som barn, men hvorfor blev han det, når nu han er kristen?

Kristne bliver da ikke omskårede? Eller det burde de måske?

Venlig hilsen
Marianne

Svar:

Kære Marianne

Uanset hvad der var den oprindelige grund til at praktisere omskærelse, blev omskærelsen for jøderne på Jesu tid forstået som et udtryk for det særlige forhold mellem Gud og folket.

Omskærelsen opfattedes som et pagtstegn. Det var derfor naturligt, at Jesus ifølge Lukasevangeliet 2, 21 som alle andre jødiske drengebørn blev omskåret. Der er ingen steder i evangelierne fortalt om, at Jesus har vendt sig mod omskærelse.

Det må heller ikke overses, at Jesus og hans disciple som det fortælles mange steder kom såvel i synagogerne som i templet, ligesom de deltog i de jødiske fester. Jesus og de første disciple var jøder og levede som jøder.

LÆS OGSÅ: Det siger Bibelen om omskæring af drenge

Men omskærelsen blev senere et problem. Det blev den, fordi der var nogle, der hævdede og forkyndte, at man ikke kunne blive frelst, hvis man ikke var omskåret.

Det betød en anfægtelse af troens fundamentale betydning for frelsen og rummede desuden blandt andet den konsekvens, at også ikke-jøder, der var kommet til tro på Jesus, måtte lade sig omskære. Det synspunkt vendte blandt andet Paulus sig voldsomt imod.

LÆS OGSÅ: "Forbud mod omskærelse vil betyde farvel til jødisk liv i Danmark"

Det er altså ikke det at lade sig omskære, der i sig selv er et problem. Problemet ligger i den betydning, omskærelsen tillægges. Et klart paulusudsagn findes i Gal. 5, 6: For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed.

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Lektor, dr. theol. ved Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.