Hvorfor dømmer Gud ikke Lot, der får børn med sine egne døtre?

"Når forfatteren til 1. Mos 19 fortæller om Lots døtre, er Lot (ligesom Noa) uskyldig, da han ligger og sover og ikke ved, hvad der foregår. Døtrene lægger sig hos deres far, da de ellers ikke kan få børn og føre slægten videre, hvad der dengang blev betragtet som kvindens allervigtigste opgave," skriver teologiprofessor Kirsten Nielsen. Her ses en gengivelse af Lot og hans døtre malet af Guercino (1591-1666). Foto: Wikimedia Commons

At føre slægten videre og få børn var nogle gange vigtigere end moral, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Der er en ting, jeg længe har tænkt over: I Bibelen kan jeg læse, at Lots døtre fik børn med ham. Altså det vi i vore dage kalder incest.

Men det er jo ikke noget, Gud fordømmer eller tager afstand fra?

Jeg finder det afskyeligt, men de, der tager Bibelen meget bogstaveligt, tager ikke afstand fra det, har jeg indtryk af.

Selv har jeg mest lyst til kun at forholde mig til Jesus og Det Nye Testamente, men på den anden side er det jo en del af Bibelen, og noget, vi kristne må forholde os til.

Er der nogen af jer, der har et bud på, hvordan jeg skal forstå det?

Kærlig hilsen
Inger

Svar:

Kære Inger

Tak for dit spørgsmål om Lot og hans døtre.

Fortællingen indgår i en række fortællinger, der behandler spørgsmålet om, hvem der er den rette partner.

Hvis du læser fortællingen i 1. Mosebog 6, 1-4 om gudesønnerne, der tager menneskekvinder til sig og får børn med dem, kan du se, at det er noget, Gud ikke accepterer. Gud sætter grænser for menneskelivets længde. Man kan så undre sig over, at det er menneskene, der straffes og ikke gudssønnerne. Men pointen er, at mennesker er mennesker og ikke halvguder.

LÆS OGSÅ: Hvem er gudssønnerne?

I 1. Mosebog 9, 18-27 fortælles meget kortfattet om, hvordan en søn, Kam, går ind til sin nøgne far. Da Noa vågner af sin rus, bliver han klar over, at hans yngste søn har gjort noget mod ham, og Kam straffes med en forbandelse. Det siges ikke direkte, hvad han har gjort, men i hvert fald handler det om, at en søn ikke må komme for nær sin far. Formentlig er det et incestforbud.

I 1. Mosebog 19 er det mænds forhold til andre mænd/engle, der afvises. Sodomas beboere får ikke lov at voldtage Lots gæster. At Lot i stedet tilbyder sine døtre, er forfærdeligt og vækker afsky, men det skal vise hans respekt for gæstevenskabet.

Når forfatteren til 1. Mosebog 19 fortæller om Lots døtre, er Lot (ligesom Noa) uskyldig, da han ligger og sover og ikke ved, hvad der foregår. Døtrene lægger sig hos deres far, da de ellers ikke kan få børn og føre slægten videre, hvad der dengang blev betragtet som kvindens allervigtigste opgave.

Du kan se i 1. Mosebog 38, at Tamars måde at blive gravid på (ved at klæde sig ud som skøge og ligge med sin svigerfar) faktisk honoreres med tvillingesønner!

LÆS OGSÅ: Vi har brug for Det Gamle Testamente

Slægtens videreførelse har altså af nogle været betragtet som vigtigere end almindelig moral. Læg også mærke til, at Tamar nævnes i Jesu stamtavle i Matthæusevangeliet kapitel 1, 3 sammen med en række andre kvinder, som også er blevet gravide på overraskende måder.

At fortælleren til 1. Mosebog 19, 29-38 alligevel ikke har været helt tilfreds med måden, Lots døtre handlede på, fremgår af, at de bliver stammødre til to nabofolk, som israelitterne lå i krig med den ene gang efter den anden. Fortælleren har nok dermed villet antyde, at der var noget galt med disse folk, når deres stammødre havde ligget med deres egen far.

LÆS OGSÅ: Kan vi bare tolke Bibelen, som vi vil?

Som du kan se, har der været overvejelser over, hvem der er den rette partner for en mand. Det er ikke guder, ikke andre mænd, ikke ens far, men som det fremgår af fortællingerne om patriarkerne, så skal en mand gifte sig med sin kusine. Hun er ikke for tæt på, men heller ikke helt fremmed.

Fortællingerne er måder at reflektere på og bearbejde eksistentielle spørgsmål. Det er i lovstoffet, man finder de normer, som man nåede frem til som de rigtige. Og du kan i Tredje Mosebog kapitel 18 læse om alle begrænsninger, der er for seksuelt samkvem i Det Gamle Testamente.

Heraf fremgår, at man (og her tænkes på mændene) skal respektere den nærmeste familie, så man ikke har seksuelt samkvem med dem.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen
Teologiprofessor

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.