Hvorfor er påsken den vigtigste højtid?

Det er vigtigt at slå fast, at der er en uløselig sammenhæng mellem kirkeårets fester, og her tænker jeg særligt på de tre 'store': jul, påske og pinse, skriver Helge Kjær Nielsen.

Det er frem for alt i Jesu død og opstandelse, at den kristne tro og det kristne håb må forankres, skriver dr.theol. Helge Kjær Nielsen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål om påsken

Hvorfor er påsken kristendommens vigtigste højtid?

Venlig hilsen,
Christoffer

Svar fra brevkassen

Kære Christoffer

Formuleringen af dit spørgsmål afspejler den forståelse, at påsken faktisk er den største af højtiderne. Det er ganske vist en opfattelse, som ikke alle deler, men dog formentlig de fleste. Jeg deler den også.

Det er vigtigt indledningsvist at slå fast, at der er en uløselig sammenhæng mellem kirkeårets fester, og her tænker jeg særligt på de tre 'store': jul, påske og pinse.

Julen, hvor vi fejrer, at Gud ved sin søn kom ind i vor verden og blev et menneske som os, er en uopgivelig forudsætning for den jordiske tjenergerning, der kulminerede med påskebegivenhederne.

Pinsen, hvor vi fejrer Åndens komme, er festen for, at den radikale fornyelse af menneskers situation, som påskebegivenhederne indebar, ved Guds fortsatte virke gennem Helligånden kan blive til en fornyelse af livet for mennesker.

Alligevel kan der argumenteres for, at påsken ikke kun er den ældste, men samtidig den vigtigste højtid. Det er i den tjenergerning, der nåede sit højdepunkt i påskebegivenhederne, at det grundlæggende i Guds frelsesplan med mennesker finder sted.

Det er ved at gå gennem lidelsen og døden og at opstå, at han for mennesker åbner en vej til det sande liv nu og altid. Det er frem for alt i Jesu død og opstandelse, den kristne tro og det kristne håb må forankres.

For Paulus står og falder det kristne evangelium da også med opstandelsen. Det er desuden værd at bemærke sig, at netop påskedag var den ældste kirkes store dåbsdag, og at vi i forbindelse med dåb altid hører ordene om, at Gud "har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde". Og de samme håbsfyldte ord lyder, når vi til sidst når dertil, hvor alt ligner dødens triumf.

Med venlig hilsen,
Helge Kjær Nielsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.