Spørg

Hvorfor kritiserede Johannes Døberen Herodes?

"Johannes Døberen holder en irettesættende prædiken for Herodes" af Giovanni Fattori 1825-1908.

Johannes Døber kritiserede Herodes for at have taget sin brors hustru. Begrundelsen, du søger, kunne være fra én af Mosebøgerne, svarer dr. theol. Helge Kjær Nielsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

I Det Nye Testamente (Matthæus kapitel 14, Markus kapitel 6 og Lukas kapitel 3) fortælles affæren om Johannes Døber, der endte med, at Salome fik hans hoved på et fad.

Baggrunden skulle være, at Johannes havde kritiseret, at Gallilæas fyrste Herodes Antipas havde giftet sig med sin svigerinde Herodias, der var blevet skilt fra en af hans brødre. Et sådant ægteskab har været forbudt i henhold til de jødiske love.

Teksten indeholder ingen henvisning til denne bestemmelse. Jeg formoder, at bestemmelsen må være blandt de utallige bud og forbud, som man finder i 3.-5. Mosebog. Kan nogen fortælle mig, hvor den står?

Herodes og Herodias må have følt noget for hinanden. I år 37 gav kejser Caligula sin ven Herodes Agrippa ret til at bære kongetitel. Herodes Agrippa var nevø til Herodes Antipas og bror til Herodias. Parret blev misundelige. Han rejste til Rom for at opnå en lignende værdighed.

Caligula svarede med at forvise ham til Gallien. Herodias valgte frivilligt at følge sin mand. Og her forsvinder sporet af fyrsteparret, der halshuggede Johannes Døber og sendte Jesus "fra Herodes til Pilatus".

Venlig hilsen
Ove

Svar:

Kære Ove

Formentlig var Herodias ikke gift med Filip, som det angives af Markus og Matthæus (Lukas angiver ikke noget navn), men med en bror. Du angiver da heller ikke noget navn.

LÆS OGSÅ: Hvem var Herodes, som ville slå den nyfødte Jesus ihjel?

Dit spørgsmål er, med hvilken begrundelse, Johannes Døber kunne sige til Herodes, at han ikke havde lov til at have sin brors hustru. Du har ret i din antagelse, at det svar, du søger, kunne være fra en af Mosebøgerne.

I 3. Mos. 18,16 hedder det nemlig: Din brors hustrus køn må du ikke blotte; det er en blottelse af din brors køn. Og i 3. Mos. 20,21: Hvis en mand gifter sig med sin brors hustru, er det en skændsel. Han har blottet sin brors køn. I øvrigt er der i den autoriserede bibeloversættelse fra 1992 såvel i Matthæus- som i Markusevangeliet en henvisning til 3. Mos. 18,16.

LÆS OGSÅ: Torah - jødernes hellige lovbog

Den nævnte bestemmelse har gyldighed, så længe broderen lever. Anderledes er det, hvis en mand dør barnløs. Da er det en brors pligt at skaffe sin afdøde bror efterslægt. Det fremgår af 5. Mos. 25,5. Se også Matt. 22,24

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Lektor, dr. theol. i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.