Hvorfor rejser mennesker ud som missionærer?

Jesus var den første til at udsende missionærer og lagde hermed grunden for den globale spredning af evangeliet og kirken, som verden har været vidne til siden begivenhederne fandt sted for 2000 år siden, skriver Jørgen Skov Sørensen. - Foto: Arkiv.

Fælles for missionærer er en indre trang til at forkynde evangeliet for mennesker, der endnu ikke har hørt om frelseren Jesus, skriver cand.theol. Jørgen Skov Sørensen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Hvorfor rejser mennesker ud og fortæller om kristendom?

Hvem udsendte de første missionærer og hvornår?

Venlig hilsen Malene

Svar:

Kære Malene

Det var ifølge de bibelske overleveringer Jesus selv, der som den første udsendte missionærer til at forkynde evangeliet. Vi finder den passus, der ofte betegnes som missionsbefalingen i Matthæusevangeliet kapitel 28 vers 16 20, hvor Jesus, lige før han farer til himmels, samler disciplene og sender dem til alle folkeslag for at døbe mennesker og lære dem om evangeliet.

Et andet eksempel fra Ny Testamente, hvor Jesus sender sine disciple ud i verden finder vi i Johannesevangeliets kapitel 20, vers 19 - 23. Her lyser Jesus sin fredshilsen over disciplene og sender dem med Helligånden ud blandt mennesker.

Disse to passager har sammen med andre lignende fortællinger fra Ny Testamente lagt grunden til den globale spredning af evangeliet og kirken, som verden har været vidne til siden begivenhederne fandt sted for 2000 år siden.

Apostlen Paulus rejste i det første århundrede rundt i middelhavsområdet og dannede nye menigheder mange forskellige steder og var på den måde den første betydningsfulde kristne missionær.

Danmark blev senere kristnet af romersk-katolske missionærer, udsendt af paven i Rom, i det 9. århundrede. Legenden tilskriver benediktinermunken Ansgar æren af at være nordens apostel det græske ord for missionær.

Mission, som vi kender det i dag, hvor kirker og missionsselskaber systematisk sender kristne missionærer ud til alle folkeslag er et relativt moderne fænomen, som fulgte i kølvandet af de muligheder for at rejse globalt, der opstod med den generelle europæiske ekspansion i det 18. og 19. århundrede. Denne form for mission har primært fundet sted i de lande, vi ofte betegner som 3. verdens lande.

Også danske kirker, herunder folkekirken, har været stærkt engageret i denne moderne missionsbevægelse. I folkekirkeligt regi har det først og fremmest været gennem en række missionsselskaber, kirkelige organisationer, som hver især har fokuseret missionsindsatsen på særlige lande, geografiske områder eller etniske befolkningsgrupper.

Dansk mission har særligt været engageret i Asien, Mellemøsten og Afrika, hvor danske missionærer har været med til at prædike evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser, etablere nye kirker og drive kristne skoler og hospitaler.

Fælles for alle disse missionærer eller udsendte som ordet egentligt betyder på latin har været en indre trang til at forkynde evangeliet for mennesker, som endnu ikke havde hørt om frelseren Jesus.

Når man finder ud af, hvor mange af de missionærer, der blev udsendt fra Europa i det 18. og 19. århundrede, som ved at rejse ud valgte at sætte livet på spil frem for at leve en sikrere tilværelse i deres hjemlande, forstår man, at der har været tale en stærk trang til både at forkynde for menneskesjæle til frelse gennem kristen oplæring og dåb og at redde mennesker fra sygdom og død gennem hospitalsdrift i fjerne afkroge af fjerne lande.

Mange missionærer satte livet på spil for at fortælle om kristendommen og mange mistede livet. Mission har altid handlet om liv og død både fysisk og åndeligt.

I dag sendes der stadigt missionærer fra vestlige kirker til resten af verden om end ikke i så stort antal som før. Ofte sendes vestlige missionærer i dag til undervisnings- eller dialogopgaver, mens den mere traditionelle forkyndelse varetages af lokale kristne kirker i Afrika og Asien, som vestlige kirker arbejder sammen med.

Et nyt fænomen ser imidlertid dagens lys disse år. Strømmen af mis-sionærer er vendt. Vestlige lande modtager i dag et stort antal missionærer fra kirker i den 3. verden. De sendes af deres kirker og kommer her for at blæse nyt åndeligt liv i de lande i Europa, som mange 3. verdens kristne anser for at være afkristnede og i åndeligt forfald.

Med disse missionærer kommer igen den direkte forkyndelse til at stå i højsædet, og ofte ser man en trang til at fortælle om kristendommen, at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser, som ligner den, der var kendetegnende for det 18 og 19. århundredes europæiske missionærer.

kristendom.dk har samlet en række artikler om forskellige aspekter af mission. Du finder dem her.

Med venlig hilsen,
Jørgen Skov Sørensen,
cand.theol. og sekreteriatschef for Det mellemkirkelige Råd

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.