Hvornår blev evangelierne nedskrevet?

"Evangelierne selv angiver ikke, hvem der har skrevet dem. Navnene er kommet til som overskrifter senere," skriver teolog Helge Kjær Nielsen. Foto: ""Andronikovo gospels""/shakko/wikimedia.org

Markusevangeliet er skrevet omkring år 70, og de tre andre i de følgende tre til fire årtier, svarer teologiprofessor Helge Kjær Nielsen

Spørgsmål om evangelierne

Hvornår mener man, at evangelierne i Det Nye Testamente er skrevet?

Hvad bygger man disse dateringer på?

Med venlig hilsen,
Anonym

Svar fra teologiprofessor

Kære anonyme

Når der spørges om, hvad man mener, går jeg ud fra, at der spørges efter den opfattelse, som de fleste nytestamentligere forskere har. Men selv om vi begrænser os til den kreds, kan man finde betydelige forskelle.

En udbredt opfattelse er følgende:

1) Ingen af vore fire evangelier i Det Nye Testamente er skrevet af mennesker, der har fulgt Jesus. Der er altså ikke tale om reportager.

2) Evangelierne selv angiver ikke, hvem der har skrevet dem. Navnene er kommet til som overskrifter senere.

3) Markusevangeliet blev skrevet som det første, og Johannesevangeliet nok som det sidste.

4) Markusevangeliet er skrevet omkring år 70, og de tre andre er skrevet i de følgende tre til fire årtier.

5) Der er et særligt tæt forhold mellem Markus-, Matthæus- og Lukasevangeliet.

Følgende argumenter anføres som støtte for ovenstående synspunkter:

1) De påviselige forskelle mellem evangelierne lader sig bedst forklare som resultat af, at evangelierne er blevet skrevet ned efter flere års mundtlig overlevering.

2) Man kan på flere områder spore forskelle i de teologiske hovedsynspunkter, der gør sig gældende i de forskellige evangelier. Forskellene, der delvist skyldes evangelisterne, er tydeligst for Johannesevangeliets vedkommende.

3) Når Markusevangeliet ikke anses for at være skrevet før år 70, skyldes det, at evangelisten i lyset af kapitel 13 synes at kende til begivenhederne i forbindelse med Jerusalems fald i dette år.

4) Såvel Matthæus- som Lukasevangeliet synes at kende Markusevangeliet og at være bestemt af dette evangeliums indhold og opbygning, men de har samtidig føjet andre beretninger til, af hvilke nogle kun findes hos Matthæus, andre kun hos Lukas. Denne tydelige lighed mellem de tre evangelier er forklaringen på, at de betegnes de synoptiske' det vil sige dem, man naturligt ser sammen.

5) Uanset om Johannesevangeliet er det yngste, er det både indholdsmæssigt og med hensyn til sprog meget forskelligt fra de tre andre. Nogle vil sige mere græsk orienteret.

Med venlig hilsen,
Helge Kjær Nielsen
Professor i teologi og panelist på kristendom.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.