Kan man få sit barn døbt, hvis man ikke er kristen?

Dåben er det sted, hvor man bliver barn af Gud og genfødes til et levende håb. Hvis man ønsker dét for sit barn, vil man også ønske det for sig selv, skriver Michael Lerche Nygaard. - Foto: Arkiv

Ikke-kristne forældre bringer sig selv i en absurd situation, hvis de ønsker at få deres barn døbt, skriver Michael Lerche Nygaard i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Kan man få sit barn døbt, hvis begge forældre ikke er kristne og de er udmeldt af folkekirken?

Venlig hilsen
Ole

Svar:

Kære Ole
Når det drejer sig om selve spørgsmålet om medlemskab, kan man ikke regne med at få sit barn døbt i et kirkesamfund, man ikke er medlem af.

Når det gælder spørgsmålet om at være kristen eller ikke-kristen, er der mere at sige: Det er vigtigt at holde sig helt klart, at dåbsprojektet, som Jesus satte den kristne kirke i gang med, består af to dele: Selve dåbshandlingen er den ene. Den anden del er oplæringen i den kristne tro.

De to dele hører sammen. Det hører vi af Jesu ord i dåbsbefalingen, som er hans arbejdsbeskrivelse til disciplene: "Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer."

Når et barn ønskes døbt, er det den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet, der skal anmode om det. Det er nemlig vedkommende, der har ansvaret for barnets kristelige opdragelse. Af samme grund bringer ikke-kristne forældre sig selv i en absurd situation, hvis de i strid med deres egen overbevisning ønsker deres barn døbt, og dermed også forpligter sig på at lære barnet at holde, hvad Jesus har befalet. For det betyder jo, at de forpligter sig til at lære barnet at overholde de kristne bud og lærepunkter, som de ikke selv regner for sande. Det er naturligvis uholdbart, både for forældrene og for barnet.

Dåben er det sted, hvor man bliver barn af Gud og genfødes til et levende håb. Hvis man ønsker dét for sit barn, vil man også ønske det for sig selv. Her er voksendåb muligheden for udøbte forældre. Normalt vil man først træffe aftale med en præst, der så vil sørge for, at man bliver sat nærmere ind i kristentroen. Mange kirker har kristendomskurser og lignende, der kan danne baggrund for dåb af voksne. Også hvis man er døbt, men i en årrække faldet fra troen, kan sådan et undervisningsforløb være en del af processen tilbage mod et fornyet forhold til Gud.

Hvad kristendomskurser angår, er der flere gode tilbud på makrkedet. Se bl.a www.kristendomskursus.dk

Når forældre selv er døbt og anvender gaverne fra deres egen dåb, kan de tage ansvar for deres børns kristne oplæring. For så har de bl.a. lært de store muligheder at kende, som ligger i, at forældre beder for deres børn. Og det er ikke det mindst vigtige i denne sammenhæng.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.