Kan man ophæve sin dåb?

Dåben af børn skal naturligvis ledsages af en grundig oplæring i den kristne tro, mener sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Foto: Ritzau Scanpix/Iris/Antonio Gravante

Dåben er en pagt med Gud, hvor han er garanten. Og han fortryder ikke, svarer sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

Spørgsmål om dåb:

Kære brevkasse

Kan man ophæve sin dåb og holde op med at være kristen?
Man kan selvfølgelig konvertere til en anden religion, men hvis man er ateist og ikke ønsker en anden religion, kan man så gøre noget?

Venligst
Addie

Svar fra sognepræst:

Kære Addie

Den kristne dåb har to sider: For det første er den en pagt med Gud, hvor han er pagtens ophavsmand og garant. For det andet indlemmer dåben i den kristne kirke. Hvad det andet aspekt angår, kan man ifølge sagens natur ophæve den side af dåben.

Hvad det første angår, kan man ringeagte dåben lige så tosset, man vil, men at ophæve den ligger uden for et menneskes muligheder. Ingen kan tvinge Gud til at gøre noget, han ikke vil: "Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke" (Rom. 11,28).

Et særligt spørgsmål er forholdet til de kirker, som ikke anerkender dåb af børn. En del minoritetskirker praktiserer ikke barnedåb og erklærer tilmed børns dåb ugyldig. Det må stå for deres egen regning. Barnedåben er ikke afledt af løsrevne skriftsteder, men af dåbens væsen og Kristi indstiftelse.

I missionsbefalingen siger Jesus, hvordan det går til at blive hans disciple: ved dåb og tro. Når Jesus tydeligt erklærer Guds rige åben for børn og gør dåben til døren derind, ligger det lige for, at børn ikke må hindres i at få dåbens gave. "Det må I ikke hindre dem i" (Mark.10,14).

Dåben af børn skal naturligvis ledsages af en grundig oplæring i den kristne tro. I Nye Testamente hænger dåb og tro uløseligt sammen. I et menneskes liv kan de to skilles ad - desværre - og så forbliver dåben en ubenyttet gave.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Kobbersmed
Cand. theol. og sognepræst i Zions sogn i Esbjerg

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.