Kan Santa Lucia bruges til en barnedåb?

"Den ansvarlige præst skal se til, at salmerne er med til at belyse den kirkelige handling, samt at indholdet i handlingen også i kraft af salmevalg på en passende måde formidles til den forsamlede menighed", skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Foto: stock.xchng

I Danmarks kirker bruges som udgangspunkt faste dåbssalmer, svarer sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

Spørgsmål:

Jeg søger titel på en sang eller salme, jeg har hørt i kirken engang. Den blev sunget af et Lucia-kor. Den første sætning i teksten er: Langt fra hjemmet. Muligvis er sætningen i stedet i omkvædet. Kan sangen bruges ved barnedåb?

Med venlig hilsen
Suzanne Christensen

Svar:

Kære Suzanne

Der er tradition for, at man i Danmarks kirker bruger faste dåbssalmer, som så udskiftes efter en kortere eller længere periode.

Det sker dog, at dåbsforældre fremsætter et velbegrundet ønske om en bestemt salme, men hvis ønsket ligger uden for den righoldige samling på 791 salmer, som med Den danske Salmebog er autoriseret til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger i alle landets kirker, kan man ikke regne med, at ønsket imødekommes.

Der er nemlig et dobbelt hensyn at tage ud over det fremsatte ønske: dels hensynet til selve indholdet i dåben, dels hensynet til de tilstedeværende. Gudstjenester og kirkelige handlinger kan let opløses til et sammensurium af løse indfald, hvis ikke de tilrettelægges omhyggeligt efter disse generelle retningslinjer.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Kobbersmed
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.