Kan vi få en dåb, som passer til vores tro?

Dåben er altid personlig, men har sin styrke i, at vi bliver en del af en større sammenhæng og tilhører den treenige Gud, skriver sognepræst Hanne Jul Jakobsen.

Jeg tror, jeres præst er åben over for at tale med jer om alle jeres overvejelser. Gud går ikke i små sko, når det kommer til vores tro, svarer sognepræst Hanne Jul Jakobsen

Spørgsmål:

Kære kristendom.dk

Jeg har nogle tanker, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med at få vendt. Jeg er gravid, og inden graviditeten talte jeg med min kæreste om, hvorvidt vores barn skal døbes. Både min kæreste og jeg selv er kristne og endnu medlem af folkekirken.

Min kæreste er dog ved at melde sig ud, fordi han ikke kan se sig selv som "aktiv" kristen. Han føler ikke et tilhørsforhold til den kristne kirke, og troen på Gud har han ikke.

LÆS OGSÅ: Kan jeg sige ja til mit barns dåb, når jeg ikke er kristen?

For mig handler den kristne tro mere om tradition og skik end troen på en Gud. Jeg vil hellere tro på det gode i mennesker, og ser på den måde mit til tilhørsforhold til kristendommen som noget, der handler om mennesker. Nulevende vel at mærke.

Min kæreste har ikke lyst til at få vores barn døbt i kirken. Han vil gerne holde en navngivningsfest. Vi blev egentlig enige før graviditeten, men nu er jeg i tvivl. Jeg kan mærke, at jeg ikke har lyst til en traditionel dåb i kirken, da jeg som min kæreste heller ikke føler, at jeg kan forene mig med dette. Kan du sige mig, om vi har alternativer?

Jeg kunne tænke mig en personlig dåb med fokus på vores tilgang til kristendommen. Jeg kunne tænke mig at finde en præst, der ikke har en "gammeldags" tilgang til kristendommen, men én der vil være åben for vores fortolkning. Jeg forestiller mig den ideelle barnedåb i en mindre kirke, hvor præsten taler om at opdrage barnet i den kristne tro. Troen på mennesker, om tolerance, næstekærlighed, værdier og ikke troen på en bestemt Gud.

Jeg spørger mig selv, om jeg er ved at bevæge mig væk fra den traditionelle danske folkekirke? Jeg føler ikke, at jeg passer helt ind, men jeg har ikke mistet troen.

Med venlig hilsen
Ninna

Svar:

Kære Ninna

Tak for dit spørgsmål. Jeg møder mange forældre, der ligesom jer dels er i tvivl om, hvorvidt deres barn skal døbes, og dels gør sig mange overvejelser om, hvad det betyder at blive døbt. Der er også mange, der ligesom jer tænker, om de egentlig er troende på den rigtige måde, og måske har svært ved at stå inden for hele kirkepakken.

LÆS OGSÅ: Er jeg kristen, fordi jeg tror på 'noget'?

Jeg kan sagtens forstå de overvejelser, og ja, faktisk synes jeg nærmest man er forpligtet på at gøre sig overvejelser af den karakter, når man får et barn. Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil give videre til vores barn? Hvad er det for en tilgang til livet, troen og verden, som vi give vores barn?

Troen er ikke først og fremmest en bestemt holdning eller normsæt. Troen er den helt naturlige tilgang og tillid til andre mennesker og til Gud, som ligger i enhver af os. Helt tydeligt hos det lille barn, som i tro og tillid rækker sine hænder ud mod os forældre med den faste overbevisning om, at vi tager imod det.

Det er det, dåben handler om. At vi bliver taget imod. Og at når vi står der med vores lille barn, fyldt med glæde og taknemmelighed over at det blev vores, og fyldt med bekymring over, hvordan det skal gå, så bliver det gjort klart i dåben, at barnet ikke er vores ejendom, men at det er en helt unik Guds skabning, som også er Guds barn, med eget liv og vilje.

Jeg er næsten sikker på, at jeres præst er åben over for at tale med jer om alle jeres overvejelser og tanker omkring dåben og troen på Gud, og hvad det betyder for jer.

Som udgangspunkt skal jeres barn døbes i jeres sognekirke. Det er nemlig også det, der sker i dåben, at jeres barn bliver en del af en
stor og verdensomspændende gammel kirke, og der sker en indmeldelse i kirken, sådan som den ser ud, der hvor I bor.

Dåben hører hjemme i det gudstjenestefejrende fællesskab, og foregår altid - medmindre der er særlige omstændigheder - ved gudstjenesten i den lokale sognekirke. De fleste præster taler gerne om at opdrage barnet i den kristne tro, om tolerance, næstekærlighed og fællesskab. Tal med ham eller hende om, hvad der er vigtigt for jer.

LÆS OGSÅ: Kan jeg være gudmor, når jeg ikke er døbt?

Dåben er altid personlig, men har netop sin styrke i, at vi bliver en del af en større sammenhæng. Vi bliver døbt til at tilhøre den treenige Gud, og det sætter os ind i en sammenhæng med dybe rødder, store vidder og høje himle.

Gud går ikke i små sko, når det kommer til vores tro - Gud er nemlig ikke bare hvad som helst. Gud er kærlighed.

Jeg håber, I kan bruge mit svar som indspil i jeres overvejelser.

Med venlig hilsen
Hanne Jul Jakobsen
Sognepræst og panelist på kristendom.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.