Kan vi hjemmedøbe vores barn?

I kan godt døbe jeres eget barn derhjemme uden at melde hende ind i et kirkesamfund. Men derved isolerer I hende fra at være med i et konkret menighedsliv, og forringer hendes muligheder for at få en kristen identitet, skriver Michael Lerche Nygaard, der er sognepræst. Foto: Iris

Man kan døbe sit barn ved vandhanen derhjemme, men det kan være vanskeligt senere at bevise, at dåben er foregået korrekt, svarer sognepræst Michael Lerche Nygaard

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Min mand og jeg overvejer at hjemmedøbe vores datter. Dette har vi forskellige grunde til.

En af dem er, at vi har et ønske om at give vores datter mulighed for selv at vælge folkekirken til, hvis hun engang får lyst i stedet for at tage valget for hende. Dåben vil vi dog gerne vælge til for hende, da Gud og troen, men altså ikke kirken som institution, betyder meget i begge vores liv.

Mit spørgsmål går på, hvordan folkekirken forholder sig til en sådan dåb, hvis vores datter senere i sit liv skulle ønske at blive medlem, for eksempel hvis hun ønsker at blive konfirmeret?

Vil dåben blive "godkendt", eller vil hun skulle døbes igen eller måske fremstilles, som man gør det med børn, der er blevet nøddøbt?

Det vil sige; hvad skal der til for, at folkekirken anerkender en dåb som en "rigtig" dåb?

Venlig hilsen
Kristine

Svar:

Kære Kristine

Hjemmedåb foregår normalt som nøddåb, det vil sige i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet vil overleve eller være i stand til at blive døbt i kirken.

Dåben vil da som regel finde sted på et sygehus, og der vil blive indsendt dokumentation for den til sognet, hvor handlingen har fundet sted. Dåben bliver så registreret med tid og sted, dåbsvidner og så videre, og barnet bliver medlem af folkekirken med en dåbsattest udfærdiget herfra.

LÆS OGSÅ: Ritual for hjemmedåb

Ønsker forældrene efterfølgende forbønshandling/præsentation af barnet i kirken, afholder man en såkaldt fremstilling ved en gudstjeneste i kirken. Denne handling er dåbsritualet minus selve dåbshandlingen. Af respekt for hjemmedåbens/nøddåbens gyldighed skal præsten påse, at den kristne dåb ikke gentages, og spørgsmålet; "Er barnet hjemmedøbt?" indgår af samme grund i folkekirkens dåbsritual.

Når det er sagt, kan man i udgangspunktet godt døbe sit barn ved vandhanen derhjemme. Dog er der to vanskeligheder i det: en praktisk og en åndelig.

Det praktiske problem gælder dokumentationen for dåben, hvis/når jeres barn ønsker at blive optaget i et kirkesamfund senere hen. Skal hun konfirmeres, må der fremlægges dokumentation for, at hun er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Er der tvivl herom, skal sagen forlægges biskoppen, der afgør, om en dåb efter forskrifterne må forrettes, før konfirmation kan finde sted. Her kan det være vanskeligt at dokumentere, at en dåb bag hjemmets fire vægge er sket korrekt, at der har været de fornødne vidner til stede og så videre. For dåben er jo i sin natur en offentlig handling.

LÆS OGSÅ: Hvorfor døber man babyer?

Dernæst er der et åndeligt forhold, som jeg vil opfordre jer til at overveje nøje, før I hjemmedøber jeres datter.

Dåbsbefalingen lyder, at vi skal gøre alle folkeslag til disciple af Jesus ved at døbe dem og ved at lære dem at holde alt det, som han har befalet. Oplæringsdelen handler om dannelsen af den kristne identitet, og her er deltagelsen i et konkret menighedsliv meget vigtig. Jeres datter vil jo snart få behov for at kunne spejle sig i jævnaldrende kristne samt i andre voksne kristne end sine forældre. Ellers vil hendes kristendom blive noget meget privat.

Kristendommen er efter sin natur personlig, men ikke privat. Enhver kristen hører til i en fysisk menighed og har et kald til at styrke andre kristne (derfor muligheden for "fremstillingen" i kirken hvor barnet introduceres til menigheden, og menigheden beder for det).

Så I kan godt døbe jeres eget barn derhjemme uden at melde hende ind i et kirkesamfund. Men derved isolerer I hende fra at være med i et konkret menighedsliv, og forringer hendes muligheder for at få en kristen identitet.

Kristendommen er ikke noget sololøb, og vi har brug for menigheden i vores kristenliv. At der så er forskellige kirkesamfund, er en anden sag. Og her må I som forældre naturligvis træffe et valg på jeres datters vegne. Hun vil have et åndeligt behov for at kunne følges med jer i kirke i en konkret menighed med andre kristne, hvor hun kan få oplæringen, Jesus nævner i dåbsbefalingen.

Har I lyst til at læse mere om den levende menigheds betydning, kan I for eksempel læse den lille bog Levende kirke, som jeg har begået for nogle år siden.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.