Må man slå de vantro ihjel ifølge Bibelen?

Sværd, middelalder, korstog, gammeldags, kamp, våben, krig, Foto: Picasa 2.0.

I Det Gamle Testamente findes helt klart den opfattelse, at man skal forsvare sit land, fordi Israels Gud har givet det til patriarkerne, skriver professor dr.theol. Kirsten Nielsen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har to spørgsmål:

1. Står der noget i Bibelen om, at man må slå de vantro ihjel og hvor?
 
2. Jeg har længe ledt i Bibelen, efter det sted der står, forudsigelsen af terrorangrebet 11. september 2001. Kan I fortælle mig hvor det står henne?

Svar:

Tak for dine spørgsmål.

Spørgsmål 1: 
I Det Gamle Testamente findes helt klart den opfattelse, at man skal forsvare sit land, fordi Israels Gud, Jahve, har givet det til patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob. Det indebærer også, at man dræber sine fjender, se for eksempel Josuabogen kap. 6 om Jerikos erobring. Men læser du i Dommerbogen om indvandringen i Det Forjættede Land, så er der tale om en mere fredelig sameksistens. Historisk er beretningerne om de store slag og de mange dræbte derfor snarere udtryk for ønsketænkning end virkelighed. At der i Gammel Testamente også sættes grænser for krigsvolden kan ses af 5. Mosebog kap. 20-21, hvor der er forbud mod at dræbe kvinder og børn.

I De Ti Bud er der direkte forbud mod drab, 2. Mosebog 20,13, men i 5. Mosebog kap. 17,1-7 er der til gengæld påbud om at dræbe afgudsdyrkere.

I Det Nye Testamente understreger Jesus, at ikke blot den, der begår drab er skyldig, men også den, der bliver vred på sin bror, Matt 5,21-22. Jesus pålægger derfor sine tilhængerne, at de skal elske deres fjender, se Matt 5,43-44.

Spørgsmål 2:
Bibelen taler i billeder om, at der ved tidernes ende skal ske voldsomme ting, se for eksempel Johannes Åbenbaring. Men disse billeder læser jeg som formaninger til at holde fast ved Gud og ikke som skjulte budskaber om for eksempel terrorangrebet i 2001. At det drejer sig om at være årvågen og ikke om at forsøge at beregne, hvornår Jesus kommer tilbage fremgår af Matt kap. 24 og 25.

Med venlig hilsen

Kirsten Nielsen,
Professor dr.theol. i Det Gamle Testamente