Skabelse eller Big Bang?

Troen på at der findes en Gud, der har skabt verden og menneskene, er ganske rigtigt en vigtig del af den kristne tro, skriver Vibeke Tuxen. Foto: Mike wade/Stockxchng

De to kategorier tro og videnskab, udelukker ikke nødvendigvis hinanden, men har hver sin måde til at forstå og forklare spørgsmål om livets opståen, skriver sognepræst Vibeke Tuxen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Jeg er en pige på 15 år. Jeg er i skolen i gang med et projektarbejde om kristendommen, og kunne derfor godt tænke mig at vide, hvad det er, der gør, at kristne holder fast i at Gud skabte jorden og mennesket osv.

Hvad er det der gør at kristne tror på det, når det er videnskabelig bevist, alt det der med Big Bang?

Mange hilsner fra Anne

Svar:

Kære Anne og alle andre jævnaldrende, der tænker over livet!

Troen på at der findes en Gud, der har skabt verden og menneskene, er ganske rigtigt en vigtig del af den kristne tro. Det er trygt og godt at vide, at jeg er skabt af Gud.

Ingen skal pege fingre af mig eller komme og sige at jeg ikke er god nok eller smuk nok. Jeg er formet og udrustet præcis med de evner og muligheder, som Gud har givet mig, og i Guds øjne er jeg helt perfekt.

Da det er Gud, der har skabt mig, er jeg ikke blevet til på grund af tilfældigheder, men der er en mening og et mål med mit liv.

Når vi tror på Gud som vores skaber og himmelske far, lever vi i den tillid og med det håb, at Gud er med os og hjælper. Men det betyder ikke at de indsigter, videnskaben giver os, er uden betydning.

For Bibelen er ikke en videnskabelig opslagsbog, og den giver sig ikke ud for at være det!

Troen på Gud som skaber udelukker derfor heller ikke, at man interesserer sig for eller arbejder med spændende naturvidenskabelige spørgsmål.

Du nævner teorien om Big Bang. Men så vidt jeg er orienteret, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål både omkring evolutionsteorien og Big Bang.

Så hvis man kun tror på videnskaben, befinder man sig for så vidt også på troens område...

Hvis nu teorien om Big Bang er sand, kunne det da tænkes, at Gud stod bag? De to kategorier tro og videnskab, udelukker ikke nødvendigvis hinanden, men har helt hver sin måde til at forstå og forklare spørgsmål om livets opståen.

Med venlig hilsen

Vibeke Tuxen,
Sognepræst