Spørg

Gælder nadveren kun, hvis jeg får altervin?

For mig er det afgørende, at Jesus ikke tillagde selve alkoholen betydning. Det var ikke alkoholen, han udlagde teologisk. Det var derimod druen og vintræets frugt, han tolkede teologisk. Jeg mener derfor ikke, at nadveren står og falder med, om der er alkohol i vinen eller ej, eller om der anvendes druesaft. En nadver med alkoholfri vin eller druesaft er fuldgyldig, skriver center- og afdelingleder Birgitte Graakjær Hjort. Foto: Iris

Der er god grund til at tro, at det var vin, Jesus havde i bægeret, da han indstiftede nadveren skærtorsdag. Men det afgørende er, om selve alkoholen har teologisk betydning, svarer center- og afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort

Spørgsmål

Kære brevkasse

Jeg kan ikke tåle alkohol og har spurgt i min kirke, om det ikke er muligt at få for eksempel solbærsaft, som jeg har oplevet andre steder, hvor jeg har boet , men NEJ, lyder svaret, fordi det er der ingen, som vil have.

Jeg syntes, det er for dårligt , man giver jo ej heller børn alkohol.

Nogen gange har jeg kun taget imod oblaten, men den ene præst siger, at så gælder nadveren ikke.

I søndags var jeg til nadver og tog så kun så lille et sip som muligt, men på grund af den medicin jeg får, så dinglede jeg hjem og måtte lægge mig i et par timer.

Er det virkeligt blevet helt umuligt at finde plads til os alle ?

Hilsen
Lone

Svar

Kære Lone

Tak for din henvendelse om nadver og brug af vin.

Min første tanke er, at det må bero på en misforståelse, hvis en præst skulle have givet udtryk for, at nadveren ikke gælder, hvis du kun modtager oblaten. Måske har præsten opfattet dit spørgsmål anderledes, end det var ment. Eller måske har du opfattet præstens svar anderledes, end det var tænkt.

Det kan jeg selvsagt ikke vide, men ud fra det du fortæller, er det min første tanke. Jeg vil opfordre dig til at gå tilbage til den pågældende præst for at få det afklaret og for at få udryddet en eventuel misforståelse.

LÆS OGSÅ: Må mindre børn gå med til altergang?

Dernæst til selve sagen, som både berører spørgsmålet om folkekirkens praksis på området, og som samtidig rejser det mere principielle spørgsmål om nødvendigheden af at bruge vin i forbindelse med nadveren. Lad os tage det principielle og teologiske først - og det praktiske bagefter.

Der er næppe nogen tvivl om, at Jesus brugte vin, da han indstiftede nadveren. For der var tale om et jødiske påskemåltid, som Jesus og disciplene havde gjort klar til at fejre, da han indstiftede nadveren. Og til et jødisk påskemåltid blev der drukket vin.

Det var en del af den jødiske tradition, at der indgik forskellige bægre med vin, og man tillagde disse bægre en teologisk betydning, ligesom i øvrigt også de madretter, der blev spist, blev udlagt teologisk.

Der er derfor god grund til at tro, at det var vin, Jesus havde i bægeret, da han indstiftede nadveren skærtorsdag. Og det er ud fra denne indstiftelsessituation, at det for nogle er uopgiveligt at bruge vin i forbindelse med nadveren. Så vidt det teologiske.

LÆS OGSÅ: Er det kun præsten, der må uddele vinen?

Dertil kommer for nogles vedkommende, at de synes, det er en større oplevelse, en bedre og mere fyldig smag og så videre, når der bruges vin - og en tilsvarende lidt plat fornemmelse, når de går til nadver og opdager, at det er alkoholfri vin eller druesaft.

Men alt dette er sekundær argumentation, og den slags argumenter er naturligvis som at stikke en rød klud foran ansigtet på mennesker, der har kæmpet hårdt med at blive fri af afhængighed til alkohol, eller som på grund af anden sygdom ikke kan tåle selv de mindste mængder.

For mennesker, for hvem det er situationen, forekommer det som uforskammet luksus, at hensynet til denne større oplevelse eller bedre smag skulle veje tungere end hensynet til dem, der ikke tåler så meget som en mundfuld vin, uden at deres trang til at drikke bliver genopvakt.

I forhold til spørgsmålet om hvorvidt det er en fuldgyldig nadver, hvis vi kun modtager brødet, må jeg sige, at jeg ikke kender nogen præster, der vil hævde, at nadveren ikke er gyldig, hvis man ikke modtager den i begge skikkelser, det vil sige som både brød og vin.

Det er derimod en udbredt opfattelse, at vi får hele nadveren, selvom vi kun spiser brødet. Derfor giver mange præster brød til børn, selvom disse børn ikke får vin. Og denne udgave af nadveren regnes for en fuldgyldig nadver.

LÆS OGSÅ: Kan jeg ikke blive fri for nadveren som kristen?

Det ændrer imidlertid ikke ved, at de fleste af os har en oplevelse af, at det er en reduceret udgave, vi får, hvis vi ikke kan tage imod vinen. Ligesom mange voksne ædru alkoholikere oplever sig degraderet, hvis de bliver henvist til at modtage nadveren på samme måde som børnene, det vil sige i brødets skikkelse alene. De er jo netop ikke børn, og det føles derfor helt unaturligt.

Dertil kommer, at det udstiller dem som alkoholikere, hvis de må lade bægeret med vin gå forbi. Så kan enhver jo se, at der her er tale om et menneske, som har et alkoholproblem. Den udstilling er der nogle voksne, som godt kan klare. Der er andre, der ikke er parate til det, og som derfor undlader at gå til nadver de steder, hvor der anvendes vin.

Biskopperne har valgt at lade præster og menighedsråd beslutte, om der anvendes nadvervin med eller uden alkohol, eller om der anvendes druesaft. Og det er en fornuftig ordning, synes jeg. Resultatet er så til gengæld også, at der er forskellig praksis på området.

Nogle steder anvendes vin for at være tro på den oprindelige indstiftelse, og fordi man ikke vil acceptere, at de mange, for hvem alkohol ikke er et problem, skal indrette sig efter de få, for hvem det er et problem. Andre steder anvendes druesaft af hensyn til mennesker med alkoholproblemer.

For mig er det afgørende, at Jesus ikke tillagde selve alkoholen betydning. Det var ikke alkoholen, han udlagde teologisk. Det var derimod druen og vintræets frugt, han tolkede teologisk. Jeg mener derfor ikke, at nadveren står og falder med, om der er alkohol i vinen eller ej, eller om der anvendes druesaft. En nadver med alkoholfri vin eller druesaft er fuldgyldig.

Hvis du fortæller din sognekirke om din situation, tror jeg, at I sammen kan finde frem til en god løsning. Der er mennesker før dig, som for eksempel har bedt om, at kordegnen før gudstjenestens begyndelse stiller et bæger med alkoholfri vin eller druesaft frem på alteret, og når præsterne så ved, hvem den er tiltænkt, får personen den under nadveren. Det er også en overvejelse værd.

Venlig hilsen
Birgitte Graakjær Hjort
Center- og afdelingsleder på Pastoralseminariet i Aarhus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.