Tilgivelse er ikke en følelse

Selv om en person er død, kan vedkommende alligevel blive ved med at fylde op i sind og tanke, skriver Steen Palmquist

Tilgivelse er viljen til at bære konsekvenserne af andres handlinger, skriver psyko- og familieterapeut Steen Palmqvist

Kære brevkasse

Jeg vil gerne vide, hvad ordet tilgive betyder. Min far begik selvmord, og jeg vil så gerne tilgive ham, men jeg kan ikke forstå meningen med at tilgive en person, der har gjort én så meget ondt. Hvad betyder det at tilgive?

Venlig hilsen
Charlotte

Kære Charlotte

Tak for din henvendelse.

Jeg forstår godt, at du tænker det meningsløst at tilgive en person, der er død, og som har forvoldt dig megen smerte. Måske kan det ligefrem føles som et urimeligt krav.

Når det er vigtigt at tilgive, så er det fordi tilgivelsen har en positiv konsekvens for begge parter og således også for dig.
En konflikt har det med at fylde meget, for jo tættere en relation vi har til vedkommende, desto mere fylder konflikten. Selv om en person er død, kan vedkommende alligevel blive ved med at fylde op i sind og tanke om dagen og i drømme om natten. Og når det er ens forældre, kan det synes som om, det aldrig får ende.

Her kommer tilgivelsen ind som en positiv mulighed for at komme videre med dit liv - altså hjælpe dig til at give slip på det som var. De fleste opfatter tilgivelsen som en følelse - når man ikke længere er vred på vedkommende, så kan man tilgive. Tilgivelse er dog ikke en følelse, men en handling. Tilgivelse er viljen til at bære konsekvenser af den andens handling mod dig, i dit tilfælde din far.

Tilgivelse er også en proces - en handling der tager tid. Tilgivelsen begynder med at udøse sin vrede mod den person der har forbrudt sig mod dig - enten gennem ord eller breve. Det er ikke nok at gå og tænke på, hvor vred du er. Vrede tanker har det med at blive ved med at fylde op og køre rundt i tanker og sind. Da din far er død, er det personlige breve til ham, du skal skrive. Skriv dem som om han levede. Her handler det ikke om at være flink, men om at udtrykke dig lige sådan som du har det, og sådan som du oplevede ham. Især er det vigtigt at udtrykke dine følelser på papiret. Du skal blive ved med at skrive, indtil du er tom for ord og følelser.

Når du således har forholdt dig til dine oplevelser - set dem i øjnene, givet udtryk for dem så din vrede er forløst - så er det tilgivelsen kommer ind. Ordene "jeg tilgiver dig, far" vil så kunne have en forløsende virkning. En virkning der vil kunne få dig til at kunne give slip på de grimme minder, så du kan blive fri.

Tilgivelse bliver på den måde at give slip på smertefulde minder, så de ikke længere skal fylde i dit liv. Hvis vi ikke vil tilgive, kan bitterhed og vrede komme til at fylde mere og mere jo ældre vi bliver. Derved mister vi væsentlige muligheder for et liv i glæde.

Venlig hilsen
Steen Palmqvist