Spørg

Er der forskel på os og Jesus?

"Ånden fra Jesus kaldes ofte "Kærlighedens Ånd". Og den, som lever i kærligheden fra Kristus, vil også blive fyldt af kærlighedens Ånd", skriver Leif G. Christensen, der er sognepræst. Helligånden vises ofte som en due.

Når der opleves en forskel på Jesu Ånd og vor Ånd, skyldes det, at der i menneskesindet også råder andet end Guds ånd, svarer sognepræst Leif G. Christensen i en spørgsmål-svar korrespondance

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvilken forskel er der, på den ånd Gud nedlægger i ethvert af sine børn, og den Gud nedlagde i mennesket Jesus?

Ingen, vel? "I skal gøre større gerninger end jeg!" Men teksten siger, det hjælper at være "I"!

Ikke, at jeg vil sammenligne mig med Jesus Kristus og Hans gerninger, men dog synes jeg, der ingen forskel er på Jesus og ethvert andet menneske, der er født og fødes på denne jord! 

Guds ånd indblæses jo i ethvert menneske, som Jesus også var! Og Jesu ord i Bibelen bevidner det: "I skal gøre større gerninger end jeg!"

Kommentarer ønskes gerne!

Med venlig hilsen
Thomas

Svar:

Kære Thomas

Guds Ånd er altid én og den samme. 

Fra begyndelsen var det Helligånden, som gav alt levende åndedrag. Guds Ånd har åndet på alt levende og gjort os til levende mennesker. 

Sådan blev vi alle med et bibelsk billedsprog skabt af støvet og er på vej til at blive det igen. Men som levende er vi ikke kun støv, vi er også ånd. Og hver dag holder Guds Ånd stadig alt i live ved sin Ånd. Derfor sagde man i oldtiden, at Helligånden "udgår fra FADEREN." 

LÆS OGSÅ: Hvad er helligånden?

Men FADEREN har ikke blot elsket verden ved at give det åndedrag. Gud har også elsket verden ved sin SØN, Jesus. 

Den Ånd, som udgår fra HAM, er den samme Ånd som fra Faderen, Og Jesus rummede som menneske Ånden fuldt og helt. 

Ånden fra Jesus kaldes ofte "Kærlighedens Ånd". Og den, som lever i kærligheden fra Kristus, vil også blive fyldt af kærlighedens Ånd. 

LÆS OGSÅ: Et liv i Jesu ånd

Denne kærlighedshandling opleves mest intenst ved dåben, hvor vi kaldes for Guds børn, som Jesus var et Guds barn. Men stadig er det den ene og samme Ånd, der både udgår fra Faderen og fra Sønnen.

Paulus skriver om Åndens mange gaver til sine menigheder. Hans breve finder du i sidste halvdel af Det Nye Testamente. 

Når der opleves en forskel på Jesu Ånd og vor Ånd, skyldes det, at der i menneskesindet også råder andet end Guds ånd. 

Kun Jesus kunne rumme Ånden fuldt og helt uden at synde. Derfor denne forskel på os og ham.

Venlig hilsen

Leif G. Christensen
Sognepræst

Nyt spørgsmål fra Thomas:
 
Kære Leif

Tak for dit svar!

Kan jeg få argumenter, beviser, skriftstedshenvisninger med hensyn til de to sidste sætninger om forskel på ånd hos henholdsvis os og Ham?

Det er nok din tro, men det modbevises jo af Jesu egne ord: "I skal gøre større gerninger end jeg"!
 
Og set fra mit synspunkt sætter du dig selv uden for denne mulighed: alene, eller sammen med andet/andre menneske/r - og dermed et "I" - at gøre større gerninger.

Guds Ånd er for mig ikke to forskellige ånder, blot havde mennesket Jesus som få andre i verdenshistorien særlige evner og gaver til at modtage og anvende denne Ånd!

Eksempel: Paulus, der stræbte Jesus efter livet, men endte med også at helbrede som Jesus! Men der er jo også andre eksempler!

Hvordan kan dine to sidste sætninger være tilfredsstillende?
For dig? Tilsyneladende ja.
For mig? Slet ikke.

For andre? Nogle ja, nogle nej..

Med venlig hilsen
Thomas

Svar:

Kære Thomas

I virkeligheden tror jeg, at vi er enige.

Når jeg slutter mit svar til dig "Kun Jesus kunne rumme Ånden helt og fuldt uden at synde. Derfor denne forskel på os og Ham", skyldes det ikke, at Ånden er forskellig. Hvad jeg også understrejer i min indledning, nemlig at Guds Ånd altid er én og den samme.

Også apostlen Paulus må vedgå, at det gode som han vil, gør han ikke og det onde, som han ikke vil, gør han (citat efter hukommelsen). Der er altså også andre ånder på spil end Guds Ånd - selv i en apostel.

LÆS OGSÅ: Der er forskel på Paulus og Jesus 

Du gentager: "I skal gøre større gerninger end jeg". Citatet er fra Johannesevangeliet kapitel 14 vers 12, hvor Jesus i en lang tale over flere kapitler forbereder disciplene på sin korsfæstelse, opstandelse og himmelfart.

Trods afskeden vil Faderen dog give dem en anden talsmand, sandhedens Ånd, der på trods af, at Jesu nærvær i jordisk skikkelse nu afsluttes, så vil Talsmanden derimod fremover være en åndelig realitet.

Ånden skal være en forlængelse af hans virkelighed; den sande virkelighed. Men da denne verden bygger på andre præmisser end Guds kærlighed og sandhed og ret konsekvent demonstrerer sin blindhed, skal Ånden "blive hos jer og skal være i jer".

Venlig hilsen

Leif G. Christensen
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.