Er jeg kristen, fordi jeg tror på 'noget'?

Gud tager imod os, uanset hvor uklare vore forestillinger om ham er, og uanset hvor mangelfuld vor tillid til ham måtte være, skriver Per Mollerup

Gud har en mening med dit liv, som er helt unik for dig. Den lærer du at kende i bøn ved at fortælle Gud om de tanker og følelser, du har om dit liv, din tvivl og din usikkerhed, svarer teolog Per Mollerup

Spørgsmål:

Kære kristendom.dk

Jeg er i tvivl, om jeg tror på Gud og Jesus, eller om det jeg tror på, ikke decideret er Gud og Jesus.

Jeg tror på noget åndeligt omkring os mennesker på jorden, det være familie og fremmede ånder, som vil os det bedste her på jorden, og som vi kan søge trøst, beskyttelse og forståelse hos. Men er det at være kristen?

Jeg tror på, at der en mening med livet, dog har jeg svært ved at acceptere sygdom, som kan føre til død, da det kan være svært at se meningen med dette.
Kan du give et bud på, hvorfor sygdom med død til følge sker? Hvad er Guds mening med dette?

Hvis jeg er kristen, skal jeg så tro på, at det var Gud, som skabte naturen, mennesket og livet på jorden?

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor Jesus skulle dø på korset for vores synders forladelse. Kan du uddybe meningen med dette?

Jeg glæder mig til at høre fra jer, så jeg kan blive mere klar på, om jeg er kristen (selvom jeg er døbt kristen).

Med venlig hilsen
Nadja

Svar:

Kære Nadja

Kun én kan svare dig på, om du er en kristen, og det er Jesus Kristus. Han har eneretten til at bedømme os.

Du kan i bøn stille ham det spørgsmål:
"Jesus, hvad mener du om mig?"
Og så lytte efter, om du i dit sind eller hjerte fornemmer et svar.

Det kan godt være, at du skal stille spørgsmålet hver dag igennem nogen tid, for det tager tid at blive opøvet i at lytte indefter. Men jeg er sikker på, at du på et tidspunkt vil opfatte et svar.

LÆS OGSÅ: Hvorfor kan jeg ikke finde Gud?

Vi er ikke sat til at bedømme hinanden, men til at inspirere og opmuntre hinanden til at møde Gud med tillid og leve vore liv i fællesskab med ham.

Jesus så det som sin hovedopgave at opmuntre og inspirere alle til at få tillid til Gud og søge fællesskab med ham (søge ind i Guds rige).

Denne forkyndelse skaffede Jesus mange fjender blandt de religiøse ledere, som havde travlt med at drage grænser og lukke dem ude, der efter deres opfattelse havde en forkert tro eller levede et forkert liv.

Men Jesus var overbevist om, at hvis vi søger fællesskab med Gud og således kommer ind under Guds indflydelse, så har Guds tilgivende kærlighed en enorm forvandlende kraft.

Jesu fjender fik ham henrettet, fordi han til det sidste fastholdt sin forkyndelse om Guds tilgivende kærlighed og sit budskab om, at Gud uforbeholdent tager imod alle, som søger fællesskab med ham.

I den forstand døde Jesus for vore synder, for at hans forkyndelse og budskab også kunne nå frem til os, så vi bliver motiverede til at søge Guds tilgivelse og fællesskab med ham.

Det var Gud, som tog initiativet til, at Jesus blev født som vores frelser, fordi Gud forinden havde besluttet at tilgive os vore synder og indbyde os alle til at leve i det fællesskab med ham, som vi er skabt til at leve i.

Så Guds vilje til at tilgive os er ikke afhængig af, at Jesus ville gå i døden for os. Men hvis Jesus af frygt for døden ikke havde holdt fast ved sin forkyndelse om Guds tilgivende kærlighed og ubetingede vilje til at tage imod os alle, så havde vi aldrig hørt om det og fået tillid til Gud og søgt fællesskab med ham.

Gud tager imod os og giver os fællesskab med sig, uanset hvor uklare vore forestillinger om ham er, og uanset hvor mangelfuld vor tillid til ham måtte være.

LÆS OGSÅ: Hvor meget skal man tro på Gud for at være kristen?

Men det er i forhold til Gud som i forhold til andre mennesker: Hvis vi har en helt forkert opfattelse af dem, så har vi måske ikke tillid til dem, og så har vi heller ikke lyst til at få kontakt med dem.

Derfor er det en stor hjælp at blive inspireret af Jesus til at have de rigtige forestillinger om Gud, den rigtige tro og tillid, så vi får lyst til at søge kontakt med Gud og leve vort liv i fællesskab med ham og blive vejledt af ham.

Jeg tror, at Gud er mere personlig end du og jeg. Gud er fuldkommen kærlighed, han er barmhjertig og omsorgsfuld, han har vilje og handlekraft, og han har en helt ufattelig visdom og intelligens. Sådan er det billede, Jesus tegner af Gud.

Men jeg har ingen forestillinger om, hvordan Gud ser ud, eller hvor han befinder sig i universet. Gennem erfaringen af kontakt med Gud i bøn får jeg min tro til Gud bekræftet, og derfor kan jeg godt tro, at Gud er personlig, selv om jeg ikke kan forestille mig hans udseende.

Jeg oplever ingen konflikt mellem min tro på, at Gud har skabt denne vidunderlige verden og givet os livet her, at Gud har omsorg for os og har en mening med os, og så naturvidenskabens erkendelse af, hvordan verden er blevet til og har udviklet sig.

LÆS OGSÅ: Hvordan kan jeg tro, når religionen strider mod min fornuft?

Naturvidenskaben kan i vidt omfang svare på, hvordan det er sket, og det er enormt spændende, synes jeg. Men naturvidenskaben har ingen forudsætninger for at svare på, hvorfor det er sket, om alt er tilfældigt og meningsløst, eller om Gud har skabt og styret udviklingen og har en mening med vore liv.

Jeg tror som du, at livet har en mening, selvom det ofte opleves modsigelsesfyldt. Jeg finder ingen mening i sygdom og anden lidelse. Megen lidelse skyldes, at vi mennesker ofte er selvhævdende og os selv nok og derfor handler ondt mod hinanden og svigter hinanden.

Men der er også meget ondt, blandt andet sygdom, som vi ikke forstår. Men når jeg ser mig om i verden og vejer det gode op imod det onde, så er jeg alligevel overbevist om, at Jesus har ret i, at Gud er fuldkommen kærlighed, og at han ikke vil det onde.

Jesus siger, at også midt i den værste lidelse er Gud os nær, og mange mennesker har fortalt, at de netop har oplevet det sådan.

LÆS OGSÅ: Hvorfor forhindrer Gud ikke lidelse i verden?

Jesus sammenfattede livets mening i det dobbelte kærlighedsbud, at vi skal gengælde Guds kærlighed til os og leve i indbyrdes kærlighed. Vi kan nå til mere indsigt i det ved at sætte os ind i Jesu forkyndelse og tale med hinanden om det.

Men jeg tror også, at Gud har en mening med dit liv, som er helt unik for dig. Den lærer du at kende ved at gå et skridt videre og i bøn fortælle Gud om de tanker og følelser, du har om dit liv, om din tvivl og usikkerhed, om dit håb og dine længsler med mere. Og så give dig tid til at lytte indefter i dit sind eller hjerte efter Guds svar.

Og jo mere du kender til Jesu forkyndelse om Gud, desto bedre vil du være i stand til at skelne mellem, hvad der bare er dine egne tanker, og hvad der er Guds svar til dig. En sådan løbende samtale med Gud er meget værdifuld og opmuntrende.

Jeg håber, at mit svar kan hjælpe dig lidt på vej i din søgen efter afklaring, men den virkelige klarhed over dit liv finder du, når du i bøn går ind i en samtale med Gud og spørger ham efter meningen med dit liv.

Med venlig hilsen
Per Mollerup
Teolog, åndelig vejleder og panelist på kristendom.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.