Er ludomani afgudsdyrkelse?

Drømmen om den store gevinst griber stadig flere. - Foto: Arkiv

Det er muligt at slippe ud af ludomaniens greb og videre i livet, skriver præst og psykolog Anton Eg Andersen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Kan man sige, at kristne der spiller, gambler og oddser på ludoman-niveau og dyrker dette ekstremt tit, rent faktisk strider mod det første bud: Du må ikke have andre guder end mig?

Svar:

Hvis jeg forstår dig ret, så går dit spørgsmål på, om spillelidenskab, ludomani, kan betegnes som afgudsdyrkelse, ud fra det første af de ti bud: Du må ikke have andre guder end mig.

Den ligefremme forståelse af afgudsdyrkelse er dyrkelse af andre guder fra andre religioner. På gammeltestamentlig tid, hvor de ti bud stammer fra, var der tale om de guder, som jødernes nabofolk dyrkede. For det jødiske folk gjaldt, at de kun måtte dyrke Herren, den eneste sande Gud, himlens og jordens skaber.

Man kan selvfølgelig godt overveje en bredere forståelse af begrebet afgudsdyrkelse og sige, at alt, hvad der udfylder Guds retmæssige plads i et menneskes liv og hjerte, er en form for afgudsdyrkelse. Hvis en person søger sit livs lykke i spillelidenskab i stedet for i troen på Gud, så er det en slags afgudsdyrkelse. Det kan være et bevidst valg fra et menneskes side og dermed et fravalg af Gud og hans autoritet, men i de fleste tilfælde tror jeg ikke, at den, der lider af ludomani, gør sig sådanne tanker. Og der, hvor ludomanien virkelig griber et menneske, da bliver den før eller siden en lidelse, som ludomanen kæmper med, og hvor han oplever sig selv magtesløs.

Der kan ligge to forskellige motivationer bag ludomanien. For det første drømmen og fantasierne om den store gevinst, som med et slag skal ændre ens liv, så man kan realisere sine drømme, eller måske blive reddet ud af en økonomisk klemme, som man sidder i. Den anden type motivation er, selve spilleoplevelsen, hvor man oplever suset af adrenalinen og andre stoffer, der udløses i kroppen og giver én en intens spænding og følelse af vellyst.

Men efter dette kick må ludomanen vende tilbage til virkeligheden, der ofte bliver gradvis værre på grund af de tab, der følger med, ikke mindst økonomien. Mange er kommet i håbløs gæld gennem deres ludomani. Og så er der tabet af alt det, der forsømmes også socialt. Som ludoman er man socialt isoleret i sin egen verden og ofte ensom. På grund af det uudholdelige i konfrontationen med virkeligheden længes ludomanen tilbage til spændingen og rusen i spillet, og den onde cirkel fortsætter. Ludomanien er netop kendetegnet ved, at den griber et menneske, så vedkommende ikke længere har kontrol over sig selv og sit eget liv.

I dag er ludomani et tiltagende problem i takt med en mere og mere aggressiv markedsføring af mange forskellige slags spil, I dag er spillemulighederne flyttet helt ind i folks dagligstuer i takt med, at flere og flere spil ligger på nettet, tilgængelige og fristende for enhver, der har internet-adgang.

Tidligere forekom ludomani hos 1 % af den danske befolkning med flest mænd. Jeg er ikke i tvivl om, at tallet er stigende netop på grund af en større tilgængelighed. Udbyderne tjener store penge på spillene. Og det betyder jo, at almindelige mennesker bliver udnyttede. Drømmen om, at man kan blive rig gennem spil, er for de allerfleste kun en illusion. Faktisk er der statistisk set større chance for, at man bliver dræbt i trafikken, end at man bliver lottomillionær. Det har man ikke lige indtryk af at de, der står i kø med lottokuponerne om lørdagen, tænker over. Jo, man kan godt overveje, om ikke Mammon har overtaget Guds plads.

Ludomani er et alvorligt problem for dem, der seriøst er grebet at denne lidelse, og for deres pårørende. Derfor til slut en opfordring til dem, der kæmper med ludomani - en opfordring om at søge professionel hjælp. Den hjælp kan man få i Center for Ludomani, der har afdelinger i København, Odense og Århus. Eller man kan søge hjælp hos en psykolog eller psykiater, der har sat sig ind i, hvad ludomani dybest set drejer sig om. Det er muligt at få hjælp til at komme ud af ludomaniens greb og videre i livet. I denne proces er troen på Gud bestemt en støtte og en styrke.

Tak for et spændende spørgsmål og venlig hilsen

Anton Eg Andersen
Præst og psykolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.