Frelser Gud også folk fra andre trosretninger?

Vi skal ikke dømme hinanden inde eller ude af Guds Rige og Paradis. Gud kender vore hjerter og dybeste motivationer. Han dømmer alle retfærdigt, skriver sognepræst Anton Eg Andersen. - Foto: Foto: sxc.hu

Gud er rig nok til at frelse alle uanset etnisk og kulturel baggrund, skriver præst og psykolog Anton Eg Andersen i brevkassen

Spørgsmål:

Man siger, at den som tror, allerede er gået over fra døden og til livet, det vil sige til evigt liv. Men betyder det så, at den som tror på Jesus som Guds søn vil blive frelst og få adgang til paradis?

Og mener man i Kristendommen, at andre med andre trosretninger kan blive tilgivet og frelst af Gud ved dommedag?

Nina

Svar:

Kære Nina.

Tak for dit spørgsmål. Som jeg forstår dig, handler det om nogle af de helt store emner om liv og tro og frelse og fortabelse og om, hvordan man i Kristendommen ser på mennesker af andre religioner i den sammenhæng.

Først citerer du Jesus, der i Johannesevangeliet 5, 24 siger: Den, som tror, er gået over fra døden til livet. Jesus taler mest om Guds Rige eller om Himmeriget.

Paradis nævner han kun ét sted, nemlig dér, hvor han til røveren på nabokorset siger: I dag skal du være med mig i Paradis. Paradis findes altså i Det Ny Testamente som stedet, der hører Gud til, hvor mennesker kommer efter døden. Men generelt taler Jesus om Guds Rige.

Det er en central trossætning i Kristendommen, at det, som åbner Guds Rige for mennesker, er troen på Gud og hans søn Jesus Kristus. F.eks. i Johannesevangeliet 3,16 - det sted, som kaldes Den Lille Bibel: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Denne frelse ved troen gælder for Guds Rige både i denne verden og i den kommende verden efter døden.

Den anden del af dit spørgsmål handler om forholdet mellem Kristendommen og andre religioner, hvor du spørger: Mener man i Kristendommen, at andre med andre trosretninger kan blive tilgivet og frelst af Gud ved dommedag?

Her vil du møde meget forskellige holdninger blandt kristne. Nogle er af den opfattelse, at det er nødvendigt at blive kristen og tro på Jesus Kristus for at blive frelst. Andre mener, at Gud ønsker at frelse alle mennesker uanset deres tro og religion.

Jeg vil gerne nævne nogle udsagn fra Bibelen, som er afgørende for min egen tro om dette emne.

For det første: Alle mennesker i denne verden tilhører Gud, for han har selv skabt os alle sammen uanset vores etniske og kulturelle baggrund, inklusiv vores religion og tro. Begrundelsen finder jeg i begyndelsen af Davids salme 24.

For det andet: Vi mennesker skal ikke dømme hinanden. Derfor skal vi heller ikke dømme hinanden inde eller ude af Guds Rige og Paradis. Gud kender vore hjerter og dybeste motivationer. Han dømmer alle retfærdigt.

Vi mennesker vil altid i vores ufuldkommenhed være uretfærdige dommere af hinanden. Derfor har Jesus sagt, at vi skal lade være med at dømme. Den dom, vi dømmer andre med, skal vi selv blive dømt med.

For det tredje: Gud vil at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, siger Paulus i 1. Timotheusbrev 2, 4. Og i Romerbrevet 10, 11-13 skriver han om, at alle, som tror på Herren og påkalder hans navn, skal frelses, for Gud er rig nok til at frelse alle uanset etnisk og kulturel baggrund.

Så min egen tro er, at Gud er rig nok og stor nok til at tilgive og frelse alle, som kalder på Ham.

Jeg håber jeg har forstået dine spørgsmål rigtigt. Ellers er du meget velkommen til at vende tilbage.

Gud velsigne dig i dit liv og din tro.

Med venlig hilsen
Anton Eg Andersen
Præst og psykolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.