Hvad sker der ifølge kristendommen, når vi dør?

På den yderste dag skal Jesus komme tilbage til jorden igen for at dømme levende og døde, som vi siger i den apostolske trosbekendelse. Og på den dag skal vi opstå, skriver Vibeke Tuxen Foto: colourbox.com

Død betyder adskillelse mellem legeme og ånd. Vores legeme dør og begraves, mens vores ånd lever videre hos Gud, svarer sognepræst Vibeke Tuxen

Spørgsmål:

Kære Vibeke

Hvad sker der ifølge kristendommen, når vi dør?
Kommer vi op til Gud med det samme, eller er det først på den yderste dag, så at sige? Og er det sjælen eller kroppen vi så snakker om?

Venlig hilsen
Stine

Svar:

Kære Stine

Du stiller et rigtig godt spørgsmål. Døden er vores vilkår og en del af livet, som vi må forholde os til.

Som kristne holder vi ikke op med at eksistere, fordi vi dør. Død betyder adskillelse mellem legeme og ånd. Vores legeme dør og begraves, mens vores ånd lever videre hos Gud.

LÆS OGSÅ: Ender vi i dødsriget eller i Paradis?

Du spørger, hvad der sker med sjælen? Bibelen taler nogle gange om ånd, sjæl og legeme, mens den andre gange taler om ånd og legeme. Jeg vil i denne sammenhæng for overblikkets skyld holde mig til den nytestamentlige todeling.

Da Jesus døde, sagde han, lige før han udåndede: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. (Luk. 23,46).
I døden adskilles hans legeme og ånd. Hans legeme tages ned af korset og begraves, og hans ånd er i hans fars hænder, det vil sige hos Gud.

Adskillelsen af hans legeme og ånd varer ikke længe, da Gud lader ham opstå påskemorgen. I Jesu opstandelseslegeme har Gud genforenet hans legeme og ånd.

Mens Jesus hænger på korset, taler han med røveren, der er korsfæstet ved siden af ham.
De taler sammen, og Jesus slutter med at sige de kendte ord til røveren: I dag skal du være med mig i Paradis. (Luk. 23,43).

Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus siger "i dag": "I dag skal du være med mig i Paradis". Ikke en gang i fremtiden, men i dag. I dag, hvor vi begge skal dø, skal vi være sammen i Paradis.

Røveren døde og hans legeme blev lagt i jorden. Men hans ånd var ikke dér. Den var hos Gud.

Jesus sagde "du" til røveren: Du skal være med mig.... Ånden bliver vores personlighed eller vores jeg. Og vi kan kende hinanden!

Jesu ord gælder ikke kun røveren. Også vi som kristne må have lov at tro, at vores ånd er hos Gud i en paradisisk tilværelse allerede fra den dag, hvor vi dør.

LÆS OGSÅ: Hvad siger Bibelen om døden?

Paulus mener det samme, når han siger, at når vi dør, bryder vi op fra legemet og har hjemme hos Herren (2. Kor. 5,8). Igen er vores ånd hos Gud, når den adskilles fra vores legeme. Selv lever vi hos Gud i en tilværelse med kærlighed, fred og glæde.
Derfor skriver Paulus også, at han glæder sig til at bryde op for at være sammen med Herren.

Da Jesus opstod, blev han genkendt af kvinderne og sine disciple og andre. De omfavnede ham og spiste samme med ham.
Paulus skriver, at Jesus opstod som førstegrøden (1. Kor. 15,20). Det betyder, at ligesom Jesus opstod, skal også vi opstå.

Det er det, der skal ske på den yderste dag. Da skal Jesus komme tilbage til jorden igen for at dømme levende og døde, som vi siger i den apostolske trosbekendelse. Og på den dag skal vi opstå. Vores ånd og legeme skal forenes, og vi skal leve videre i vores opstandelseslegeme.

LÆS OGSÅ:"Opstandelsen betyder alt"

Også jorden skal lutres, og vi skal leve på en ny jord, hvor Guds rige er fuldendt, og hvor der ikke længere skal være synd og ødelæggelse, død og sorg.

Her skal vi skue Guds herlighed fuldt ud og leve i Guds skaberværk, som det var tiltænkt fra begyndelsen.

Bedste hilsner
Vibeke Tuxen, sognepræst