Hvordan får jeg Guds tilgivelse?

Henvend dig til Gud. Bed om tilgivelse og tro. Tak Jesus, fordi han var villig til at betale din gæld hos Gud. Sig tak, fordi du må tro, at du er tilgivet, råder undervisningskonsulent i Indre Mission Carsten Korsholm Poulsen.

Guds tilgivelse modtages ved at omvende sig og lade sig døbe, svarer undervisningskonsulent i Indre Mission Carsten Korsholm Poulsen

Spørgsmål:

Hvordan kan jeg som synder få Guds tilgivelse, og hvordan tager jeg imod den?

Med venlig hilsen
Christian

Svar:Dette spørgsmål var der mange, der stillede på pinsedag for næsten 2000 år siden.

Den ledende af Jesu disciple, Peter, svarede dem. Og det svar har været Guds svar lige siden.

Vi kan læse det i Bibelen, i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 38: Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

Guds tilgivelse (her kaldet syndernes forladelse) modtages altså ved to ting: at omvende sig og at lade sig døbe.

LÆS OGSÅ: Er dåben en kontrakt eller et frikort?

Lad dig døbe
Gud vil indlemme os i sin familie. For at kunne gøre det, må vi fødes igen fødes åndeligt. Ligesom vi fødes fysisk ved fødslen, fødes vi åndeligt ved dåben og bliver der et Guds barn. Ingen baby kan føde sig selv. Derfor siges det også, at vi skal lade os føde: altså lade en anden føde os. Gud skal føde os.

Vores måde at tage imod denne gave på er ved at lade os døbe. For rigtig mange af os gik det, helt uden at vi behøvede tage initiativet, fordi vore forældre lod os døbe, da vi var helt små. Er man ikke døbt som barn, kan man naturligvis blive døbt som voksen.

Der sker ret tit dåb af voksne i kirken i dag. Det er bare at henvende sig til den præst, man gerne vil døbes af.

Omvend dig
Bibelen fortæller os, at siden syndefaldet har vi mennesker alle sammen levet med ryggen mod Gud billedlig talt. Derfor må vi vende os om. Det sker ved at henvende os til Gud.

Vi henvender os til Gud ved at tale til ham. Her kan vi bekende, at vi ikke er så guddommeligt rene og kærlige, at vi kan frelse os selv. Vi kan bekende, at vi har brug for tilgivelse.
LÆS OGSÅ:Kristendom.dk's tema om tilgivelse

Vi kan også bekende vores tro på, at Jesus er Kristus. Det vil sige, at Jesus er den Frelser, Gud har sendt: at Jesus er Guds søn, der blev menneske i Julen, og døde og opstod for os i Påsken, og sendte os Helligånden i Pinsen.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, siger Jesus i Johannesevangeliet, kapitel 3, vers 16.

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. står der i Romerbrevet, kapitel 10, vers 9.

Tro
Men, tænker mange, jeg duer vist ikke rigtig til det her med at tro. Hvordan føles det? Hvornår tror jeg rigtigt nok? Eller stærkt nok?

I dåben fik vi Helligånden, som vi så i det første bibelvers, jeg har citeret. Helligånden hjælper os, så vi kan tro. Ellers ville det være umuligt at tro på Jesus Kristus. Helligånden vil give dig og mig troen.

Det gør han, når vi læser i Bibelen, når vi beder til Gud, når vi går i kirke og så videre. Vi skal ikke føle efter, om vores tro nu er god nok. Vi skal bare rette fokus mod Jesus: Ja, Jesus, jeg ønsker virkelig at tro på dig, selv om det er svært. Jeg ønsker virkelig, at det må gælde for mig, at jeg er tilgivet!.

Når vi som kristne har svært ved at finde fred i det med at være tilgivet, er det en rigtig god ide at snakke med en anden kristen, for eksempel en præst. Det kan tit give tryghed. Måske ved at vedkommende gør os opmærksomme på et ord fra Bibelen.

Personligt har jeg haft stor glæde af disse to ord:

Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; (Kolossenserbrevet, kapitel 2 vers 14).
Her bruges det billede, at da Jesus døde på korset, betalte han alle vore regninger (gældsbeviser) også min!

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. (Første Johannes` Brev, kapitel 1, vers 9).
Her står simpelthen, at når vi bekender vor synd for Gud og beder om tilgivelse så får vi det!
LÆS OGSÅ:Findes helvede, når Gud tilgiver alt?

Kort sagt:
Når du er døbt, så henvend dig til Gud. Bed om tilgivelse og tro. Tak Jesus, fordi han var villig til at betale din gæld hos Gud. Tak, fordi du må tro, at du er tilgivet!

Jeg ønsker dig Guds velsignelse med det!

Med venlig hilsen
Carsten Korsholm Poulsen
Undervisningskonsulent i Indre Mission