Hvorfor svarer Gud mig ikke?

Bibelen taler om, at den der venter på Herren, ikke skal blive skuffet, skriver præst og psykolog Anton Eg Andersen. - Foto: Foto: .dk

Jeg tror alle troende har oplevet perioder, hvor det syntes som om Gud sov, skriver præst og psykolog Anton Eg Andersen i brevkassen

Spørgsmål:

Jeg har undret mig over, hvorfor Gud ikke svarer mig, når jeg beder aftenbøn?

Mia Jensen

Svar:

Kære Mia Jensen,
Jeg har modtaget dit spørgsmål: Jeg har undret mig over, hvorfor Gud ikke svarer mig, når jeg beder aftenbøn? Jeg kan ikke vide, hvad der ligger bag ved dit spørgsmål, men jeg fornemmer en skuffelse over ikke at være blevet hørt i en sag, som du brændende har bedt om et svar eller en løsning på. For at kunne give dig det bedst mulige svar, skulle jeg vide lidt mere om din oplevelse af, at Gud ikke svarer på din aftenbøn.

Det følgende er derfor et generelt svar:

Emnet bøn og bønhørelse er meget stort. Der er skrevet adskillige bøger om netop bøn, som en vigtig del af den troendes liv. Jeg tror, at alle troende i løbet af deres liv har oplevelser af perioder, hvor det synes, som om Gud sover, Gud er væk eller Gud har forkastet mig og forladt mig. Lad mig fra min egen erfaring dele nogle ting, som jeg synes har hjulpet mig, når jeg har følt, at Gud var tavs eller ikke har svaret på min bøn.

H. C. Andersen skriver et sted: "Gud giver os nødderne, men han knækker dem ikke for os." Sådan er det med mange ting: Der er noget Gud gør, ligesom han sørger for, at nødderne vokser. Men vi må selv tilegne os nødderne og knække dem. Og i løbet af et menneskeliv oplever vi flere gange noget, som synes at være en hård nød at knække. Det stiller krav til vores kreativitet og vores udholdenhed, når tingene ikke bare falder på plads, som vi har ønsket det.

Når det gælder svar på vores bøn, er der tre umiddelbare svar: ja, nej og vent. Guds ja har vi det nemt med. Værre er det, når vi oplever Guds nej i en sag. Vi kender aldrig fuldt ud Guds grunde. Det er en følge af, at det Ham, der er Gud, og vi er begrænsede mennesker, som med Paulus´ ord erkender stykkevis. Derfor kan vi bede Gud om ting, der ikke kan lade sig gøre, eller om ting, som ikke vil være gode for os.

Svaret: Vent! handler om timing. Der er en rette tid for alle ting, hvor omstændighederne er rigtige, og hvor vi selv er klar. Ofte kan vi være utålmodige, men i Bibelen tales der mange gange om, at den, der venter på Herren, ikke skal blive skuffet.

Når det gælder emnet bøn og bønnesvar lige her i påskeugen, har vi et meget vigtigt eksempel i Jesu bøn i Getsemane have natten mellem Skærtorsdag og Langfredag. Her beder Jesus med udsigten til den skæbne med lidelse og død, der ventede ham, om at blive fri. Og Jesus slutter sin bøn med ordene: Ske ikke min, men din vilje, Fader. Herefter kom Guds engle og styrkede Jesus i situationen. Befrielsen lå her i at give slip, og lade Gud bære igennem.

Sådan er det muligt at gennemleve svære ting i livet med en oplevelse af, at Gud er med i alt det, der sker, og at troen på at være i Hans kærlige hænder bærer igennem.

Når Jesu beder: Ske ikke min, men din vilje, Gud, er der ikke tale om en tvivlens eftersætning, fordi Jesus var usikker på, hvad Guds vilje var. Mest af alt ønskede Jesus at leve sit liv efter Guds vilje. At han måtte leve i overensstemmelse med Guds vilje og fuldføre den mission, som Gud havde sendt ham til verden med. For Jesus overgik dette at leve efter Guds vilje alt andet.

Ske din vilje. Sådan lyder ordene også i vores mest brugte bøn Fadervor. Det er fordi Gud ved bedst, hvad der på længere sigt er det bedste for os.

Da vi kun er begrænsede mennesker, kan det være svært for os helt at afgøre, hvad der er Guds vilje. Ofte kan vi først senere, når vi ser tilbage, se: Jo, Gud var der, selv om jeg havde det svært.
Om denne den troendes livserfaring digter Brorson i sin salme: O, havde jeg dog tusind tunger.

Jeg har i mine levedage
haft mange store prøver på,
at du, min Gud, i fryd og plage
har ført mig; jeg bekende må,
du altid mig ved hånden fik,
når vandene til sjælen gik.

Du kan se billedet for dig af en, som er ved at drukne i livets oprørte hav, hvor Gud rækker ud og tager ved hånden og redder den druknende. Et flot og bevægende billede, som styrker troen på, at Gud er der også i de svære ting, og tager os ved hånden.

I det sidste, jeg gerne vil sige til dig, skriver jeg som psykolog. Vi er alle sammen prægede af vores opvækst, og det præger vores opfattelse af, hvordan det er med Gud og os. Hvis vi har haft forældre, som ikke lyttede til os og tog os alvorligt, kan vi let leve videre med en følelse af at være forkastede, så at vi på forhånd tror, at Gud også forkaster os, og at Han ikke vil høre vore bønner.

Med det udgangspunkt kan det være nødvendigt med åndelig vejledning for at nå frem til en levende erfaring af at være et elsket Guds barn. Endelig vil jeg sige, at mennesker kan rammes af depressioner. Hvis man gennem nogen tid oplever, at Gud er væk og ikke svarer på bøn, og at man føler sig forladt af Gud og mennesker og som under en stor, tung, sort sky, kan være tegn på, at man er blevet deprimeret og har brug for hjælp.

I den situation må man søge professionel hjælp gennem sin læge. For den, der som du har troen med som en del af livet, kan det være en god idé at søge hjælp hos en kristen psykolog eller anden fagperson, som har indsigt i kombinationen af det åndelige og det psykiske.
Jeg vil ønske dig Guds velsignelse og alt muligt godt i din søgen efter Guds svar på dine bønner.

Du er velkommen til at uddybe dit spørgsmål, hvis du har brug for et mere præcist svar i din situation.

Med venlig hilsen
Anton Eg Andersen
præst og psykolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.

Bibelen taler om, at den der venter på Herren, ikke skal blive skuffet, skriver præst og psykolog Anton Eg Andersen. - Foto: Foto: .dk