Må man bande, når man beder en bøn?

Gud er med dig og holder sin hånd under dig, også når du bruger bandeord til at udtrykke din frustration og fortvivlelse med, svarer sognepræst Vibeke Tuxen.

Gud vil hellere have, at vi er ærlige, end at vi er pæne, svarer sognepræst Vibeke Tuxen

Spørgsmål:

Må man bande i sine bønner, hvis der er noget, man er meget frustreret over?

Venlig hilsen
Søren Nielsen

Svar:

Kære Søren

I dåben gør Gud os til sine børn og giver os del i hele sit rige og al sin kærlighed og nåde. Vi får en uendelig konto af tilgivelse, som vi kan hæve på livet igennem, uden at den slipper op.

Paulus skriver om Gud Fader, at han er den, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn (Efes.3,15). Det betyder, at Gud er den far, som andre fædre har fået deres navn efter. Gud er den fuldkomne far, som enhver god far eller mor gerne vil spejle sig i.

Ingen kender så godt som Gud til alle de forpligtelser, glæder og besværligheder, der følger med enhver fars eller mors ansvar for sit barn. Gud er den kærligste far, der altid lytter og tilgiver, viser forståelse og finder en vej frem.

Du kan derfor være sikker på, at Gud er med dig og holder sin store hånd under dig, også når det er bandeord, du bruger til at udtrykke din frustration og fortvivlelse med.

Gud kender vores tanker og ved, hvad vi vil bede om, før ordene er blevet til på vores tunge. Han kender også vores fortvivlelse, hvis vi bare tænker tanker til Gud uden at sætte ord på dem. Vær derfor ikke bange for at vise Gud tillid ved i bønnen at sætte de ord på du har inde i dig.

Gud ønsker mest af alt, at vi skal være trygge og ikke bange for at komme til ham. Han ønsker ærlighed og ikke forstillelse af os.

Det at bande er at påkalde den onde. Man kan sige, at bandeord i bønnen bliver modsatrettede det, der egentlig var bønnens hensigt.

Samtidig kan bandeordene dog være en måde at skælde Gud ud på og udtrykke sin skuffelse og vrede over, at han ikke har passet bedre på en. Og det sidste kan vi have hårdt brug for!

Så paradoksalt nok kan bandeord som alle andre ord bruges i bøn. Det svarer til barnet eller den unge, der bliver rasende på sine forældre og råber efter dem uden i virkeligheden at mene det, de siger.

Brugen af bandeord er ellers ikke godt. Vores valg af ord gør noget ved os og gør noget ved andre. Med gode ord bygger vi os selv og hinanden op i stedet for at nedbryde.

Vær dog aldrig bange for de ord du bruger i din bøn. Gud kan sagtens finde rundt i dit ordvalg, og han kender de følelser, du har brug for at sætte ord på. Gud vil hellere have, at vi er ærlige, end at vi er pæne.

Med venlig hilsen
Vibeke Tuxen, sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.