Fælles bud for jøder og kristne

Det kan ses på lovgivningen her i Danmark, at vores samfund stadig er præget af De Ti Bud, skriver dr.theol. Kirsten Nielsen. Foto: Scanpiz Ritzau/Thomas Stankiewicz

"De Ti Bud har i såvel jødedommen som kristendommen haft en meget stor betydning, dels for måden at forstå Gud på, dels for etikken", skriver professor, dr. theol. Kirsten Nielsen

Spørgsmål om De Ti Bud

Kære brevkasse

Jeg vil gerne vide noget om De Ti Buds betydning for kristne og jøder gennem tiden. Hvordan forholder især kristne sig til De Ti Bud før og nu.

Venlig hilsen,
Hanne Schmidt Johansen

Svar fra professor og dr. theol.

Kære Hanne Schmidt Johansen!

Tak for dit spørgsmål om De Ti Budog deres betydning for jøder og kristne.

De Ti Bud har i såvel jødedommen som kristendommen haft en meget stor betydning, dels for måden at forstå Gud på, dels for etikken.

Både jøder og kristne fastholder, at det kun er tilladt at dyrke én Gud. Men i modsætning til jødedommen er denne ene Gud i kristendommen beskrevet som en treenig Gud (Fader, Søn og Helligånd).

Buddet om at holde én dag om ugen hellig har været fulgt i begge religioner, men med hver sin dag som helligdag. Det er lørdagen (sabbatten) i jødedommen og søndagen i kristendommen. Helligdagsbestemmelsen har været med til at skabe religiøs identitet for både jøder og kristne.

Budene om, hvordan vi skal behandle vore medmennesker, har i begge religioner haft afgørende betydning for etikken. Du vil derfor også kunne se på lovgivningen her i Danmark, at vores samfund stadig er præget af De Ti Bud.

I jødedommen spiller overholdelse af lovbuddene (Loven) en central rolle. Loven er en del af den pagt, som Gud har indgået med sit folk, og som der fortælles om i Det Gamle Testamente. Kristendommen har som hellig skrift både Det Gamle Testamente (som er det kristne navn for den jødiske bibel) og Det Nye Testamente, derfor hører loven også med til kristendommen.

Men i kristendommen er udgangspunktet ikke Loven, udgangspunktet er troen på, at Jesus ved sin død har sonet menneskets synd og dermed frelst alle, der tager imod evangeliet om ham. Det betyder dog ikke en ophævelse af Guds krav til mennesker om at handle efter hans bud. Men overholdelsen af Guds bud skal ses som en naturlig reaktion på, hvad Gud har gjort for os.

Kristendommen samler buddene i det dobbelte kærlighedsbud. Og skulle man være i tvivl om, hvad det vil sige i praksis at elske sin Gud og sin næste, så er for eksempel De Ti Bud en god vejledning.

Med venlig hilsen,
Kirsten Nielsen,
Professor, dr.theol. i Det Gamle Testamente

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.