Klassiker

Hvad er forskellen på reinkarnation og opstandelse?

De to forestillinger om livet efter døden giver, som jeg nævnte i begyndelsen, to vidt forskellige livsindstillinger. Min konklusion er derfor også farvet af, at jeg er kristen, skrev sognepræst Andreas Thom i 2007. Foto: Tony Baggett - Fotolia

Den kristne opstandelses-forestilling er det stik modsatte af reinkarnationstanken, skrev sognepræst Andreas Thom for 8 år siden. Læs svaret og bliv klogere midt i debatten om reinkarnation og kristentro

Kære brevkasse

Hvad er kristendommens forhold til reinkarnation og opstandelse? Er der forskel på de to ord?

Venlig hilsen
Mette

Kære Mette

Forestillingerne om reinkarnation og om den kristne opstandelse handler begge om livet efter døden. Som det dog altid er tilfældet med sådanne forestillinger, så har synet på livet efter døden altid store konsekvenser for indstillingen til livet her og nu.

Reinkarnation i hinduismen

Den klassiske reinkarnationsforestilling, som den kommer til udtryk i hinduismen og buddhismen, er en forestilling om sjælevandring. Sjælen vandrer fra krop til krop i en uendelige række af genfødsler. Kroppen er således noget foreløbigt og forgængeligt, mens sjælen er evig. Det er ikke nødvendigvis med en ny menneskekrop, at man bliver genfødt. I hvilken form, man bliver reinkarneret, er afhængig af de forrige livs handlinger. Læren om individernes genfødsel hedder samsara, mens læren om individets handlinger hedder karma.

Karma betyder egentlig bare handling. Menneskets handlinger opfattes som en form for energi, der klæber til den individuelle sjæl, og som har konsekvenser for det næste liv. Om du bliver genfødt som en tigger eller en rig mand, som en sten eller en gud, er afhængig af den karma, som du bærer med dig.

Igennem for eksempel erkendelse, askese, meditation eller sociale og religiøse pligter, der alle kan forstås som at give afkald på handling, kan du reducere summen af din karma og derved opnå en bedre inkarnation i det liv, der venter. Da den uendelige kæde af genfødsler anses som en lidelse, er det ultimative mål helt at bryde ud af kredsløbet ved at have gjort sig fri af karma.

I visse buddhistiske retninger har man ingen forestilling om en gennemgående og uforanderlig sjæl.

Opstandelse i kristendommen

På en måde kan man godt sige, at den kristne opstandelsesforestilling er det stik modsatte af reinkarnationstanken. Hvor der i hinduismen og buddhismen er tale om en kæde af genfødsler, er opstandelsen en engangsforeteelse i kristendommen. På den yderste dag, hvor verden, som vi kender den, skal ophøre med at eksistere og give plads til Guds rige, skal alle stå op af deres grave. Desuden er der tale om en legemlig opstandelse og ikke kun en sjælelig.

I kristendommen skelnes der ikke absolut imellem sjæl og legeme, men individet er i lige høj grad begge dele. Du har ikke selv indflydelse på, hvorvidt du skal opstå igen eller ej. Det er Guds Søn, Jesus Kristus, der af sin far har fået overdraget magten, som sætter det hele i værk.

Man kan imidlertid også sige, at opstandelsen allerede er i gang nu, selvom den først bliver fuldendt på den yderste dag. Jesus Kristus er det synlige udtryk for Guds kærlighed. Selvom han ikke er på jorden længere, er han stadig synlig i Bibelens fortællinger, i kirkens gudstjenester og i de barmhjertigheds- og kærlighedsgerninger, som Kristus tilskynder os til at gøre. Når vi handler efter den kærlighed, som Kristus har bragt til os, opstår gudsriget, som små gnister. Men det store fyrværkeri kommer altså først til sidst.

De to forestillinger om livet efter døden giver, som jeg nævnte i begyndelsen, to vidt forskellige livsindstillinger. Det er derfor også svært at forholde sig neutralt til dem. Min konklusion er derfor også farvet af, at jeg er kristen: Reinkarnationstanken tilskynder til at gøre dig fri af verden. Jo mere du bliver involveret i livet her og nu, jo mere karma vil du bringe med dig over i det næste liv.

Den kristne opstandelsestanke tilskynder derimod til at blive så involveret som muligt i livet her og nu. Gudsriget er allerede skjult til stede iblandt os. Det er vores opgave at arbejde for gudsrigets skyld. Det gør man ved efter bedste evne at virkeliggøre Guds kærlighed gennem kærligheds- og barmhjertighedsgerninger. Hvor man i hinduismen skal holde sig så ren som muligt, undgår man ikke i kristendommen at få snavs op under neglene. Du skal tage livtag med virkeligheden.

Med venlig hilsen
Andreas Thom

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Jesu opstandelse af Esben Hanefeldt Kristensen.