Hvorfor beder lutheranere ikke for døde?

Sognepræst Michael Lerche Nygaard forklarer, at bøn for de levende er vigtigt. Foto: Kilde:

For Luther var de døde i Guds hænder, og det påvirkede synet på blandt andet sjælemesser, forklarer sognepræst Michael Lerche Nygaard

Spørgsmål:

Hvorfor praktiserer lutherske kristne sædvanligvis ikke bøn for de afdøde? Regnes det for modstridende med læren om retfærdiggørelse af tro? Hvorfor?

René Yde

Svar:

Kære René.

Skikken med for eksempel at holde sjælemesser forsvandt på reformationstiden, fordi man indså, at de dødes situation ved opstandelsen er afhængig af den enkeltes tro eller vantro.

Luther råder et sted til, at man beder en gang eller to for en afdød og derefter lader sagen hvile hos Gud. Så der er en klar sammenhæng med det, du nævner: Det er troen, der retfærdiggør, ikke andres bøn. Af samme grund må vi bede desto alvorligere for de levende.

Hvis du har lyst til at læse mere om død og opstandelse, kan jeg anbefale dig Poul Hoffmanns "Opstandelsen og livet", hvor forfatteren behandler emnet i forskellige genrer.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst