- Vi må gøre os umage for et finde et fælles sprog

Tidligere anså jeg tarotkort som Djævelens billedbog og brugen af dem som forbudt spådomspraksis. Samtaler med tarotlæggere belærte mig om, at jeg misforstod deres praksis, fortæller missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. - Foto: Foto:

Kan jeg bruge astrologi og numerologi som erkendelsesinstrumenter i en bog om kristendom, spørger en læser. Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen svarer

Spørgsmål:

Hvis jeg skulle skrive en bog med et missionsk sigte, altså en slags lægmandstolkning og/eller udlægning af bibelteksterne (især fra NT/Johannes) med kommentarer og sammenligninger fra visse hedenske teologier som f.eks. astrologi og numerologi, som jo har verdens opmærksomhed i disse år, vil det da fra et kristent synspunkt være at forsvare falske profetier og profeter, hvis omtalte fænomener indgår i en kristen kontekst som et erkendelsesinstrument?

Spørgsmålet udspringer af en lyst til at videreformidle teksten på et sprog, som flere kan genkende. I sidste ende for at bane vejen til Bibelen selv. Viden er et, troen noget andet.

Susanne

Svar:

Kære Susanne,

Du kan roligt gå i gang. Der vil naturligvis være med-kristne, som vil sætte spørgsmålstegn ved fremgangsmåden, når man udtrykker evangeliet i et sprog, som er tilpasset modtagere, som hører hjemme i et andet eller lidt anderledes trosunivers end klassisk kristendom.

Men hvordan skal vi blive forstået af mennesker, som er anderledes end os, hvis vi ikke prøver at forstå deres sprog og den måde, de udtrykker deres længsler og deres spørgsmål til tilværelsen og deres livstydning? Vi må gøre os umage for at finde, hvor vi har et fælles sprog, hvor vi har fælles anliggender og erfaringer, selvom de udtrykkes forskelligt.

Når vi begynder at leve med i den andens sproglige univers, oplever vores samtalepartner sig hørt og accepteret og vil i højere grad også lytte til vore erfaringer og vor tro.

Selv har jeg arbejdet meget med billederne i tarotkortene. Tidligere anså jeg dem som Djævelens billedbog og brugen af dem som forbudt spådomspraksis. Samtaler med tarotlæggere belærte mig om, at jeg misforstod deres praksis, og efterhånden opdagede jeg at der er et fælles sprog mellem tarottens og bibelens symboler og billeder. Du kan læse mere herom i mine blog-indlæg om tarot og se en meditation over ét af kortene på dette link.

Jeg har erfaret, at denne måde at arbejde på har åbnet andre åndeligt søgende for evangeliets indsigter og vejledning. Når man finder ind og kommunikerer på andres hjertesprog, skaber det åbne hjerter, og Helligånden får et nyt materiale at arbejde med i vort eget og vore samtalepartneres liv.

Med venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst i Areopagos