Bøn

Det moderne menneske kan have svært ved at sætte sig ned og fokusere på at bede en bøn til Gud. Det kan være, man mangler inspiration til, hvad man skal sige, og hvilke bønsformer der findes. Bønnen er en vigtig del af kristendommen, og den kan udformes på mange forkellige måder. Her finder du inspiration til bønner, eksempler på bøn og svar på det, du måske ikke vidste om kommunikationen mellem mennesket og Gud.
Der kan være mange årsager til, man har lyst til at bede en bøn. Det kan være taksigelse, tilbedelse, forbøn eller klage og uanset hvorfor, fylder bønnen meget i den kristne tro. En af de mest kendte bønner er fadervor. En del beder også bordbøn og aftenbøn. Iris/Ritzau Scanpix
1. Kort om bøn

Bønnen har en lang tradition inden for den kristne kirke, og man kan læse om bøn i forskellige passager i Bibelen. Bøn kan forstås som kommunikation med Gud, en kontakt mellem Gud og mennesket. Bøn kan være formet i ord, men kan også være ordløs.

Den kan udføres alene eller sammen med andre. Bønner kan have mange forskellige former, for eksempel fadervor, bordbønner, tidebønner. De kan også bruges til forskellige anledninger og situationer.

Indføring

Hvad er bøn?

Bøn er vigtig del af kristendommen, men hvad er bøn, hvordan beder man og hvilke bønstraditioner findes der? Læs om bøn her

Hvornår og hvordan kan man bede?

Bøn kan foregå hvor som helst og når som helst. Det kan imidlertid være svært at finde ud af, hvornår og hvordan man skal bede Vi har i det følgende samlet nogle gode råd til, hvornår og hvordan man kan bede

10 klassiske bønner til bededag

Bønnen har været en fast del af den kristne tro, helt tilbage fra da Jesus lærte sine disciple af bede Fadervor. Siden da er der kommet et væld af bønner til. Vi har samlet 10 klassiske bønner her

2. Praktiske råd om bøn til Gud

10 tips til et bedre bønsliv

Kedsomhed og koncentrations-besvær kan gøre, at bønner kan virke nyttesløse og ufokuserede. Men der er hjælp at hente. Læs ti gode råd til at få mere energi ind i bønslivet

Gode råd til at bede sammen

At bede højt til Gud sammen med andre åbner døre til sjælens lønkammer og til Gud, skriver freelancepræst og åndelig vejleder Jette Dahl

10 tips til bøn i en travl hverdag

Er du typen der har travlt og ikke synes der er tid til bøn i dit hverdagsliv? Beliefnet.com har samlet 10 gode råd med inspiration til travle menneskers bønsliv

3. Inspiration til bønnen
Kronik

Sognepræst: Bønnen kan give det senmoderne menneske et pusterum

Impulsen til bøn kommer af, at livet går én på. Men bøn er også en pause. Måske kan det senmoderne menneske gennem bønnen få et roligere åndedræt, skriver sognepræst og medredaktør af bønnebogen ”Himlen i mine fodsåler” i store bededag-kronik

Debat

Det vigtigste at vide om "christfulness"

Den nyere kristne bønspraksis christfulness minder om mindfulness og andre østligt inspirerede meditationsformer, men har Kristus i centrum. Projektleder Thomas Frovin forklarer her, hvad det går ud på

Hvornår og hvordan kan man bede?

Bøn kan foregå hvor som helst og når som helst. Det kan imidlertid være svært at finde ud af, hvornår og hvordan man skal bede Vi har i det følgende samlet nogle gode råd til, hvornår og hvordan man kan bede

Bøn med eller uden ord

Længslen efter at bede er en del af den kristnes eksistens. Men ofte sætter modviljen ind mod at bede, skriver åndelig vejleder Lene Skovmark

Bed med børn

Bøn er et vigtigt udtryk for tro, men mange børn har i dag ingen erfaringer med at bede. En pædagogisk indføring er nødvendig, fordi mange forældre ikke er opdraget i den kristne tro

Find den indre bøn

Fastetiden bør blive en fornyelsestid for vores bøn, skriver katolske Grethe Livbjerg i sin blog

4. Interviews om tro og bøn
Serie: Bønner og bededag

Hella Joof: Jeg beder Gud om, at mit ego må blive lagt på hylden

Forfatteren og filminstruktøren Hella Joof lytter til Fadervor på aramæisk og beder bønner til Gud for at forene sig med "den store kærlighedsbutik". I anledning af store bededag har kristendom.dk talt med en række kendte danskere, som har et særligt forhold til bøn

Klassiker

Moderne mennesker har svært ved at bede en stille bøn

Else Marie Kjerkegaard underviser i kristen meditation og stille bøn, der handler om overgivelse og samvær med Gud - men det har moderne mennesker svært ved, siger den 72-årige retræteleder og forfatter

Barbaras fornemmelse for bøn

Det er kommet bag på forfatteren Malene Fenger-Grøndahl, hvordan hendes fireårige datters bønsliv præger hverdagen. Med inspiration i datterens barnetro har hun skrevet en bog, som hjælper børn med at udbygge et sprog for troen

5. Forskellige bønsformer

Tid til tidebøn

Tidebønnen er en bøn for verden, for kirken og for enkeltpersoner, som ønsker vor forbøn, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Al erfaring tyder på, at forbøn nytter

Forbønnen spiller en stor rolle i kristendommen. Virkningen består imidlertid ikke i at påvirke Gud til at ændre mening, skriver cand. theol. Per Mollerup

I gudstjenesten beder man sammen

Indgangsbøn, kirkebøn, nadverbøn og slutningskollekt. Den fælles bøn, som læses af en person på fællesskabets vegne, er en vigtig del af gudstjenesten i den danske folkekirke. Her kan du læse om gudstjenestens bønner

Bordbønnen sætter rammen om måltidet

Mad er en livsnødvendig gave, som vi siger Gud tak for, når vi beder bordbøn, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed til en læser

Centrerende bøn

En amerikansk cisterciensermunk har pustet nyt liv i en middelalderlig bønstradition

Jesusbønnens liv i den ortodokse kirke

Jesus-bønnen lyder helt enkelt: "Herre Jesus Kristus, forbarm Dig over mig synder". Med lidt øvelse kan den nærmest bede 'af sig selv', både når man er vågen, og når man sover, siger Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke

6. Bønner i Bibelen

I Bibelen findes der forskellige slags bønner. Mange af dem står i Salmernes bog.
Blandt andet kan man læse takkebønner (fx salme 103,1-5 salme 30, 2 og salme 8,2.4-5).

Der findes også mange klagebønner (fx salme 22,2, salme 118:24 og salme 102,1-3).
I Bibelen er der desuden mange anvisninger til, hvordan man skal bede, blandt andet i Jesus' Bjergprædiken (Matthæus 6: 5-13) og i Paulus' breve (Filipperbrevet 4:6 og Efeserbrevet 6:18 og Timoteusbrev 2:8).

Bibelen om bøn

Hører og bønhører Gud, og hvad skal man bede om? Ifølge Bibelen er bøn grundlæggende at henvende sig til Gud

10 bibelvers om bøn

For kristne, hvilken bedre kilde til spirituelle anliggender findes der end Bibelen? Det gælder også instruktion i bønnens betydning

7. Bønner til højtiderne
Advent og jul

5 bønner om advent og forventning

I adventstiden handler det om at stemme sindet til forventning om det lys, der kommer til verden julenat. Her kan du læse 5 bønner om advent, forventning og glæde

Juleklassiker

Fem bønner til adventstiden

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen introducerer til fem adventsbønner fra forskellige kirkelige traditioner.

Fem bønner til juledagene

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen introducerer til fem julebønner fra forskellige kirkelige traditioner

Nytår

4 bønner for det nye år

Hvilke bønner kan man bede ved nytårets komme? Læs 4 bønner for det nye år her

Faste
Klassiker

Bønner til fastetiden

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen har samlet fem bønner fra forskellige kirketraditioner til brug i fastetiden

Pinse
Trinitatis

5 bønner til trinitatis

I anledning af trinitatis-tidens begyndelse kan du læse 5 bønner om treenighed

8. Meninger om bøn

Bøn er at vise ydmyghed

Bøn går ud på at se sig selv som lille og vide sig underlagt nogle kræfter, man ikke kan styre, mener præst og terapeut Lene Østergaard

"Enhver ærlig bøn er en god bøn"

Samtalen med Gud er det naturlige svar på, at det er Gud, der har pustet ånde ind i mennesket, skriver professor Kirsten Nielsen

Bøn udtrykker tillid

En god bøn er en virkelighedsnær bøn, som styrker vort fællesskab med Gud, mener åndelig vejleder Per Mollerup

"Vi skal have fuldmagt til at bede"

Kristen bøn sker på fuldmagt af Jesus Kristus, der befrier os fra gold forbrugerisme og former mennesker efter sit sind, skriver sognepræst Michael Lerche Nygaard

Uden bøn intet kristenliv

Bønnen er selve kristenlivets hjerteslag, mener sognepræst Henrik Højlund

9. Citater om bøn
Bedste fra arkivet

10 citater om bøn

Læs, hvad Moder Teresa, Søren Kierkegaard og Abraham Lincoln med flere har sagt om bøn

10. Spørgsmål/svar om bøn

Hører Gud overhovedet efter?

Man kan have glæde af at se på bøn som en venten eller søgen efter Gud, svarer Lene Østergaard

Hvorfor skal Jesus bede for os?

Bøn gør både noget ved Gud og noget ved den, der beder, skriver sognepræst Birgitte Graakjær Hjort i kristendom.dks brevkasse

Kan man bede for de døde?

Beder I for de døde? Det spørgsmål har vi stillet præster fra folkekirken, den katolske kirke og den ortodokse kirke

Hvordan skal jeg bede?

Dit spørgsmål vidner om et ægte ønske, og dér er bønnen allerede begyndt," svarer præst i pinsekirken Mikael Wandt Laursen

11. Seneste artikler om bøn
Debat

Folkekirken har glemt bønnen under coronakrisen

Bønnen har været fraværende i folkekirkens kommunikation under coronakrisen. Hvor blev opfordringen til bøn for nationen af? Det spørgsmål er det relevant at stille her et år inde i den værste samfundskrise siden anden verdenskrig, mener sognepræst Christian Roar Pedersen

Analyse

Hvad nytter det at bede?

”Bønnen siger noget om de bedendes relation til omverdenen,” skriver ph.d., lektor og antropolog Andreas Bandak i denne analyse. Han understreger, at i krisetider kan bøn vise sig nyttig for dem, der ikke tidligere har bedt

Gå på opdagelse i temaet om bøn

Bønnen er en vigtig del af kristendommen, og den kan udformes på mange forkellige måder. I temaet om bøn kan du finde inspiration til bønner, eksempler på bøn og svar på det, du måske ikke vidste om kommunikationen mellem mennesket og Gud

Spørg

Må jeg bede med åbne hænder?

Skal hænderne være foldede, når jeg beder? Vil jeg kunne blive forvekslet med en muslim, hvis jeg beder med åbne hænder, spørger en læser. Sognepræst Hanne Sander svarer

Debat

Morten Kvist: Det beder vi om i Fadervor

Flere og flere mennesker beder med på Fadervor, når de får lejlighed til det, mener valgmenighedspræst Morten Kvist. Her deler han sine tanker om, hvad det egentlig er, vi siger, når vi beder bønnen

"Vi beder stadig om det daglige brød, for vores omfattende organisering af produktion, handel og transport er som et tyndt lag glas oven på den rå natur; det krakelerer hele tiden."

Morten Kvist, valgmenighedspræst

Debat

Nana Hauge: Bønnen er til for at forandre os

Vi kan ikke nødvendigvis ændre Gud i bønnen. Vi kan derimod bede om, at han vil ændre os og bevæge os, mener valgmenighedspræst Nana Hauge, der i indlægget fortæller, hvorfor vi skal bede, og deler et par af sine egne favoritbønner med læserne i anledning af Store Bededag

Debat

Det vigtigste at vide om "christfulness"

Den nyere kristne bønspraksis christfulness minder om mindfulness og andre østligt inspirerede meditationsformer, men har Kristus i centrum. Projektleder Thomas Frovin forklarer her, hvad det går ud på

Se flere