10 gode råd til kærlighedsforholdet

Ved fælles hjælp og vilje kan parforholdet blive langt bedre.

Udtal længsler, lad være at udskyde den nødvendige samtale og tal i jeg-form frem for at fokusere på, hvad du forventer af den anden, når du vil ændre noget. Det er 3 af de 10 gode råd, kristendom.dk her giver til parforholdet

1. Kæmp for kærligheden
De nære relationer er livsvigtige for os. Derfor er der brug for løbende at justere og overveje sit parforhold. Det kan til enhver tid blive bedre, hvis I som par tør kæmpe for kærligheden og det sårbare samliv. Beslut jer for, at kærligheden er og bliver det grundlæggende i jeres forhold.
Tal med hinanden om det.

2. Udtal længsler
Overvej følgende spørgsmål hver for sig: Hvad længes du efter i jeres forhold? Find dernæst et tidspunkt, hvor der er ro og tid. Lyt til, hvad I hver især er nået frem til og har af længsler. Bryd ikke ind med kommentarer af nogen art, men lad hver af jer få den taletid, der er brug for. Derefter kan I drøfte det sagte med hinanden i en forhåbentligt god ånd, hvor I virkelig lytter til den andens længsler. Hvad kan I gøre for, at jeres længsler bliver til virkelighed?

3. At ville hinanden det godt
Vi har alle mange slags filtre i hovedet. De indvirker på det, vi hører, det vi siger, og på, hvordan vi tolker forskellige ting. De mest basale filtre er følgende: Manglende opmærksomhed, grundstemning og humør, forestillinger og forventninger, forskellige i væremåde og selvforsvar.
Så det er ikke så sært, at samlivet er sårbart. Øvelsen for jer bliver nu virkelig at ville hinanden det godt - også når det er svært! Vær opmærksom på disse filtre og vær tydelig i den måde, I taler til hinanden på, så misforståelser minimeres.

4. Tal i jeg-sprog
Brug jeg-formen, når I taler til hinanden og ovenstående filtre skinner igennem. Sig "Jeg kan mærke, det gør ondt i mig, når du siger.....eller jeg føler, at..." i stedet for at lægge vægten over på den anden i parforholdet og sige: "Du må kunne mærke på mig, at ...." Lad være at hæve stemmen, når I taler til hinanden om sårbare ting. Det har en modsat effekt, som ingen af jer ønsker.

5. Tag den nødvendige samtale
Lad være at udskyde den nødvendige samtale, som kan lette sindet og stemningen imellem jer. Hvorfor nøjes med at tie, udskyde og bortforklare, når ord kan være forløsende på længere sigt.
Luk ikke for de livsvigtige, indre følelser og behov om nærhed og et opbyggende samvær med hinanden. Aftal et tidspunkt, hvor I har både tid og ro til at tale om det, der presser sig på. Forsøg at skabe en god atmosfære for sådan en stund sammen. Det er vigtigt, at I begge vil det. Få konflikterne op at vende. Sæt ord på, men bevar respekten for hinanden.

6. Respekter hinandens grænser
Overskrid ikke hinandens urørlighedszone. Et hvert menneske har et helle i sig, som er urørligt.
Det allerinderste rum i sindet skal I holde "helligt", så I ikke tramper med store fødder ind i hinandens sjæle. Det handler dybest set om magt, når det sker, en trang til at ville eje hinanden og se ind i alle rum i den anden. Det er ødelæggende for et samliv.

7. Bekæmp jalousi
Lad ikke jalousien få magt imellem jer. Tal med hinanden om de "scener", der kan opstå, hvor det kommer op. Søg evt. hjælp og professionel vejledning, for det er en "dræber" i forholdet. Selvbeherskelse og besindelse er et vigtigt redskab for den af jer, der måtte være mere end normal jaloux.

8. Vær åbne om jeres sexliv
Overvej og tal igennem med hinanden, hvordan I oplever jeres sexliv. Det er en vigtig faktor i et godt parforhold, men kan være et ømt punkt at få taget hul på. Vov at tale med hinanden om, hvad I hver især længes efter. Bekymringer, præstationsangst, depression, bivirkninger af medicin, kronisk sygdom, hormonproblemer er nogle af de faktorer, der kan hindre lysten til sex. Det er vigtigt at få talt ud om, hvad der hæmmer jer, og hvad der bare er godt og dejligt. Også på dette område er der god rådgivning af få.

9. Find fælles værdier
Tal med hinanden om et fælles værdigrundlag, som kan styrke jeres forhold. Hvad tænker I om følgende værdier: Forpligtelse, respekt, nærhed og tilgivelse i relation til jeres forhold? Hvilke andre værdier er vigtige for jer?

10. Plej samlivet
Brug tid på at pleje jeres samliv på forskellig vis. Et virkeligt venskab, som et parforhold er, skal dyrkes! Det kræver tid. Overrask hinanden med gode ideer til at give hinanden opmærksomhed. Find en god aftenstund, hvor I fortæller hinanden om, de gode sider, I ser hos hinanden. Lad de dårlige hvile. Hvad ser I som hinandens styrke? Mind hinanden om, hvad det var, I fald for hos hinanden i sin tid. Resultatet kan være en god fortrolighed, der bare er imellem jer. Den er guld værd!

HUSK: Livet er for kostbart og for kort til at nøjes med et rimeligt parforhold, når det kan blive meget bedre ved fælles hjælp, vilje og anstrengelser.

Bøn: "Herre, vis os din vej, og giv os mod til at vandre den!"