Spørg

Hvornår kommer endetiden?

Når Kristus selv kommer tilbage, så skal det være som om, der går et lyn fra den ene ende af himlen til den anden, skriver teologiprofessor emeritus Kirsten Nielsen. Foto: Stock foto

Hvornår kommer endetiden, og er der to endetider, spørger en læser. Teologiprofessor emeritus Kirsten Nielsen svarer

Spørgsmål

Hej brevkasse

Jeg har et spørgsmål om Gud. Henvender han sig direkte til mennesker i dag?

Nogle mener, at Gud taler til kristne i dag. Nogle uploader ligefrem profetisk tale op på YouTube. Andre siger, at det, der skal siges, er sagt, og Gud siden apostlene ikke taler direkte til mennesker mere.

Til de som mener, han ikke taler til os direkte i dag, har jeg præsenteret 'åndsudgydelsen' som profeteret i Bibelen i Joels Bog kapitel 3 vers 1 og senere ved Peter i Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 14.

Endvidere siges, at den beskrevne endetid, hvor Joels profeti skulle gå i opfyldelse, er endetiden, inden Gud udgyder sin ånd over alle, ikke kun jøder. Hvis dette er korrekt, må der være tale om to endetider i Biblen, da jøderne ikke mere er de eneste, men også hedninge får Gud.

Er det korrekt, at der er to endetider, hvilket gør, at Joels profeti er opfyldt? Og er det korrekt forstået, at Gud sidst talte til apostlene and then no more?

Jeg mener at profetien må være et udtryk for, at der i de sidste dage vil være voldsomt åndelig aktivitet som gør, at netop, drømme, syner og profetier i sig selv bliver et tegn på, at enden er nær.

Hilsen Asbjørn

(Spørgsmålet er forkortet af redaktionen)

Svar

Kære Asbjørn

Tak for dit spørgsmål, som virkelig drejer sig om de store spørgsmål i tilværelsen.

Jeg har ikke selv været på YouTube, så jeg har ikke læst det, du beskriver. Det, jeg kan svare på, er, hvad Bibelen siger om de sidste tider. Og her er der ikke tvivl om, at Gud kan tale til mennesker til alle tider.

I Det Gamle Testamente er det især gennem profeterne, men mange fortællinger handler jo om, at Gud taler til et almindeligt menneske, for eksempel Abraham eller Moses. I Det Nye Testamente taler Gud først og fremmest til og gennem sin søn, Jesus. I forbindelse med pinsedagen, hvor Helligånden blev udgydt, blev det tydeligt, at Gud stadig talte til mennesker, men nu gennem sin ånd.

I Lukasevangeliet kapitel 17 vers 20-33 spørger farisæerne, hvornår Guds rige kommer (og det svarer jo til, at man spørger, hvornår de sidste tider kommer), og Jesus svarer, at der vil være mennesker, som siger, at her er det, eller der er det, men dem skal vi ikke lytte til.

Men når Kristus selv kommer tilbage, så skal det være som om, der går et lyn fra den ene ende af himlen til den anden. Det forstår jeg sådan, at vi ikke kan regne ud, hvornår de sidste tider kommer; men når de kommer og Kristus med dem, så skal ingen være i tvivl.

I Det Gamle Testamente har man set frem til de sidste tider, som for dem var det tidspunkt, hvor Gud satte sin magt igennem og besejrede folkets fjender. Hos profeten Joel, som du nævner, kan vi læse om de særlige tegn i form af udgydelse af ånden og profeti.

Men med Jesus ord fra Lukasevangeliet i erindringen må jeg afvise at prøve at sige noget om, hvornår de sidste tider så kommer. Der kan meget vel ske åndsudgydelse i dag, uden at det betyder, at i morgen kommer Jesus igen. Vi ved det ganske enkelt ikke. Vi har blot at vente med håb om, at det ender godt.

Du spørger om Joels profeti allerede er opfyldt, så der er to endetider? Jeg er ikke i tvivl om, at på apostlenes tid troede man, at pinsedagen var indledningen til de sidste tider, og at de sidste tider kom meget snart.

Jeg synes derfor, at det giver god mening at se pinsedagens åndsudgydelse som begyndelsen på de sidste tider. Ganske almindelige mennesker fik ånden og talte ud fra den. Det var ikke kun professionelle profeter eller præster.

Men de sidste tider er ikke færdige endnu, for vi venter stadig på, at Kristus kommer tilbage. I Lukasevangeliet tales der om, at der bliver en vældig aktivitet hen imod Jesu genkomst, men Jesus siger, at vi ikke er i stand til at gennemskue, om det er nu eller nu.

Så som sagt: Vi kender ikke dagen og timen, men vi lever i håb og tillid til, at det sker.

Jeg håber, det hjælper dig lidt på vej.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen
Teologiprofessor emeritus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.