Spørg

Hvad siger Bibelen om ægteskab mellem to af samme køn?

Kirkelig vielse af par af samme køn er lovligt i Danmark - men hvad siger Bibelen egentlig om det, spørger en læser? På billedet ses Sharni Edwards og Robyn Peoples, der i februar 2020 blev det første lesbiske ægtepar i Nordirland, hvor det kun en måned forinden blev lovligt at vie par af samme køn. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Står der noget i Bibelen om, hvorvidt man må gifte sig med en af samme køn, spørger en læser. Ja, Guds velsignelse gælder for alle, mener sognepræst Kristine Hestbech. Nej, homoseksuelt samliv strider imod Bibelen, mener sognepræst Michael Lerche Nygaard

Spørgsmål:

Er det ifølge Bibelen tilladt for to af samme køn at gifte sig?

Venlig hilsen
Arne

Svar:

Kære Arne,

Du spørger om Biblen giver svar på, om to af samme køn kan indgå ægteskab. Det svar du får her, er mit svar, givet ud fra min tro på Jesus Kristus, som kærlighedens talsmand og vores sjæls frelser. Du kan sikkert få et helt andet svar fra nogle af mine kolleger, der læser Biblen bogstavtro og dermed mere som et juridisk dokument end som en bog om kærlighedens voldsomme omkalfatring af vores liv.

Så mit svar er følgende:
Kristendommen og dermed Det Nye Testamente er ikke en lovreligion, men en hjertereligion. Den er en rettesnor for, hvordan vi som mennesker skal forstå og tro Gud og hvordan denne tro skal vise sig i vores liv og samliv med hinanden, venner som fremmede. Biblen kan således ikke bruges som en lovbog, hvor vi får svar på juridiske spørgsmål, herunder ægteskabet.

Så det jeg kan svare dig på er, om Guds velsignelse kun gælder for nogle mennesker og ikke for andre. Og det gør den ikke. Guds velsignelse gælder for alle hans skabninger – også når de indgår et lovformeligt ægteskab, uanset køn. Vi vælger hverken vores eget køn eller seksualitet. Den er gudgivet og det som er vores ansvar i ægteskabet, er at elske og ære og holde af og holde ud. Bliver dette på et tidspunkt ikke muligt, af den ene eller anden grund, og livet begynder at blive mindre og mindre og kærligheden forsvinder til fordel for mørke og tomhed, skal man sætte hinanden fri i skilsmissen, så man ikke slår livet ned og kærligheden under fode. Ægteskabet er altid til for mennesket – ikke omvendt.

Med venlig hilsen
Kristine Stricker Hestbech
Sognepræst

Svar:

Kære Arne

Sex fylder ganske meget i Bibelen, og homoseksualitet er omtalt adskillige steder. Både Det Gamle og Det Nye Testamente forholder sig til fænomenet. En tekst handler om homoseksuel voldtægt, og der er enkelte eksempler på homoseksuel prostitution. Men de vigtigste tekster om homoseksualitet taler om homoseksuelle forhold generelt. I Det Nye Testamente handler tre tekster direkte om emnet:

Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27
1. Korintherbrev kapitel 6, vers 9 og
1. Timoteusbrev kapitel 1, vers 10.

Alle tekster forbyder entydigt homoseksuel sex på linje med andre former for synd. Bibelens budskab er tydeligvis, at der er tilgivelse at få for denne synd som for andre synder. Og kristne kaldes til at afstå fra den som fra andre synder.
Baggrunden for det bibelske syn på homoseksualitet er, at mennesket er skabt som mand og kvinde (Markusevangeliet kapitel 10, fra vers 6), og at sex hører hjemme i ægteskabet mellem mand og kvinde.

At homoseksuelt samliv er i modstrid med Bibelen, fremgår umiddelbart. Derfor vil man ud fra et klassisk kristent ståsted anse det for bedrageri at velsigne homoseksuelt samliv. Argumentet er, at kirken ikke kan velsigne, hvad Bibelen forbyder, ganske som der ikke kan tilbydes velsignelse af f.eks. skatteunddragelse, der også er forbudt i Ny Testamente (Lukasevangeliet kapitel 20, vers 20-25).

Til overblik over bibelteksterne vil jeg anbefale hæftet "Kirken og homoseksualitet - 17 korte svar på aktuelle spørgsmål", som blandt andet kan downloades på Evangelisk-Luthersk Netværks hjemmeside.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.