Spørg

Hvad betyder tvillingetårne på romanske kirker?

Totårnsfacaderne føjer sig i Vesteuropa til kirkernes arkitektoniske udtryk i slutningen af 1000-tallet, hvorefter de i både stor skala (katedraler) og i lille skala (eksempelvis Fjenneslev Kirke på Sjælland) bliver en del af det romanske formsprog og en del af kirkearkitekturens videre udvikling, skriver mag.art. og dr.theol. Martin Wangsgaard Jürgensen. Billedet viser Fjenneslev Kirke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvad refererer tvillingetårne på tidlige romanske kirker til, spørger en læser. Bygningsredaktør, mag.art. og dr.theol. Martin Wangsgaard Jürgensen svarer

Spørgsmål

Hej Brevkasse

Refererer tvillingetårne på de tidlige romanske kirker til to hellige steder i Jerusalem (under korstogene), eller var de et tegn på tvillingefødsler, imens herremanden var på togt?

Hilsen Steen

Svar

Hej Steen

Totårnsfacaderne føjer sig i Vesteuropa til kirkernes arkitektoniske udtryk i slutningen af 1000-tallet, hvorefter de i både stor skala (katedraler) og i lille skala (eksempelvis Fjenneslev Kirke på Sjælland) bliver en del af det romanske formsprog og en del af kirkearkitekturens videre udvikling. Tårnenes symbolik er forbundet med stor usikkerhed og kan næppe siges at betyde én specifik ting.

At det netop er i den romanske arkitektur, at tvillingetårnene bliver et vigtigt motiv, er imidlertid sigende. Den romanske arkitektur kredsede om meget specifikke forestillinger om det himmelske Jerusalem og trak på tråde, der både førte til Det hellige Land og kejserkulten omkring Karl den Stores kirkebyggeri i Achen.

Man kan således lidt overordnet sige, at totårnsfacaderne anskueliggjorde eller visualiserede et indtryk af Himmelborgen – de repræsenterede en afglans af det himmelske og vidnede samtidig om autoritet. Ny forskning har eksempelvis peget på totårnsfacaderne som et portmotiv lånt fra Jerusalem.

Det vil sige, at facaderne så at sige viser vejen ind i det himmelske efterliv. Dette kunne også have ganske verdslige sider, som når stormænd og fyrster lod sig begrave i tårnrummene, hvilket utvivlsomt tjente til deres egen forherligelse, men som samtidig understregede tilknytningen til det Jerusalem, der skulle komme.

Når herremændene lod sig begrave i vesttårnene, stillede de sig så at sige i køen som de første, der skulle træde ind gennem portene til Det himmelske Jerusalem på Dommens Dag.

Når senere tider har digtet fortællinger om tårnenes rolle i forhold til tvillingefødsler, er det en sen eftertids romantiske idéer, der her kommer til udtryk.

Med venlig hilsen
Martin Wangsgaard Jürgensen
Bygningsredaktør, mag.art. og dr.theol.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.