Spørg

Bliver vi straffet af Gud?

Menneskelig lidelse maner til ordknaphed. Der er ikke noget at sige. Som Jobs venner i Bibelen må vi lide med de lidende og ikke falde for fristelsen til at forsvare eller forklare Gud. Det må Gud selv gøre, mener Dan K. Månsson, der er sjælesørger og foredragsholder.

Det ryster mit gudsbillede af den almægtige og kærlige Gud, når lidelsen rammer, svarer sjælesørger Dan K. Månsson

Spørgsmål

Kære brevkasse

Min mand og jeg har nu over meget lang tid været "udsat" for sygdom igen og igen. 

Alvorlig sygdom, almindelige sygdom, fald med mere. Ved og ved bliver det. Vi kan ikke forstå det, andre heller ikke. 

Derfor nu dette spørgsmål: Bliver vi straffet af Gud? Kærlighedens Gud?

Venlig hilsen
Elsebeth

Svar

Kære Elsebeth

Jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet: Bliver vi straffet af Gud? Ikke fordi jeg kender dig eller detaljerne i det, du kort beskriver, men fordi jeg selv kender til at stille det spørgsmål.
 
Lad mig bare komme med en indrømmelse: Jeg famler og har ikke lyst til at svare!
 
Ganske vist tror jeg på den levende og kærlige Gud, som jeg læser om i Bibelen og beder til. Jeg beder om omsorg og ledelse og ”fri os fra det onde”. Men det piner mig, at jeg ikke kan se bag om Gud. Det ryster mit gudsbillede af den almægtige og kærlige Gud, når lidelsen rammer.
 
Bibelfortællingerne om Guds vrede og straf giver både håb og anfægter. Jeg håber, Gud vil straffe ondskaben i verden. Jeg anfægtes af, om ondskaben, der rammer min verden, også er Guds vrede og straf.
 
Da Jesu disciple ville have svar på sammenhængen mellem synd og lidelse i tilfældet en blindfødt (Johannesevangeliet kapitel 9), afviser Jesus en sådan sammenhæng. Det samme gør han i to andre tilfælde (Lukasevangeliet kapitel 13).

Jeg tænker heller ikke, Jesu helbredelser ville være så vidunderlige, hvis de modarbejdede Guds straf.

LÆS OGSÅ: Sygdom er ikke Guds straf
 
Der er en sammenhæng mellem livsstil og sygdom. Men det svarer ikke på det personligt anfægtende: ”Hvorfor lige netop mig?”
 
Nogen ondskab og lidelse har en årsag, men svarer ikke: ”Hvorfor lige netop mig?”
 
I Salmernes Bog i Bibelen anfægtes flere forfattere af lidelsen, de er ramt af. Nogle undres over, at de gudslivet til trods udsættes for mere lidelse end ugudelige. Klagen bliver til bøn om Guds indgreb, eller at Gud vil hævne, hvad andre har forvoldt af ondskab, eller den forløses af et håb om lykkelig udgang på lidelsen. Men ingen forklaring på lidelsen!

LÆS OGSÅ: Min søn døde er det Guds straf?
 
Gud synes tavs. Og jeg bliver tavs, om ikke mundlam, så famlende. Menneskelig lidelse maner til ordknaphed. Der er ikke noget at sige. Som Jobs venner i Bibelen må vi lide med de lidende og ikke falde for fristelsen til at forsvare eller forklare Gud. Det må Gud selv gøre!
 
Gud synes tavs. Eller jeg har ikke set eller hørt noget klart svar endnu. Jeg håber en dag at møde Gud i klarhed og få lidelsen og ondskaben forklaret.
 
Med venlig hilsen
Dan K. Månsson
Sjælesørger og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.