Spørg

Er det en synd at drikke alkohol?

Da Gud havde skabt alle planter, sagde han, at alt var godt – dermed også vinplanten, skriver teolog Sprint Aagaard Korsholm. Foto: Rido - Fotolia

Hvordan forholder kristendommen og Bibelen sig til indtagelse af alkohol, og er der bestemte steder i Bibelen, som forholder sig til emnet, spørger en læser. Teolog Sprint Aagaard Korsholm svarer

Spørgsmål:

Hej Brevkasse

Hvordan forholder kristendommen og Bibelen sig til indtagelse af alkohol? Bliver der sat nogle faste grænser i forhold til dette? Er der bestemte steder i Bibelen, som forholder sig til emnet? Kan man ligefrem kalde det en synd at drikke alkohol?

Hilsen Therese 

Svar:

Hej Therese

Lad os begynde med de steder i Bibelen, der taler om alkohol.

Da Gud havde skabt alle planter, sagde han, at alt var godt (Første Mosebog kapitel 1 vers 12) – dermed også vinplanten.

Første gang, vi møder denne plante nævnt som vinproducent, er lige efter sejladsen i Arken. Noa kommer ud af Arken og er den første, der efter syndfloden planter en egentlig vingård. Da han har lavet vin, drikker han sig fuld og foretager sig noget, der i hans kultur var meget skamfuldt: Han smider alt tøjet!

I ædru tilstand dagen efter er han ganske forfærdet over dette og de ting, det fører med sig. Og allerede her møder vi Bibelens dilemma med hensyn til alkohol. På den ene side er det en del af Guds skabelse og er en god ting. På den anden side kan vi mennesker nemt misbruge alkoholen, så det bliver til skade for os selv og andre.

Dette møder vi mange steder i Bibelen.

Salme 104 linje 14-15 viser den positive side ved alkohol:

"Græs lader du gro til kvæget
og planter til tjeneste for mennesker,
så der frembringes brød af jorden
og vin, der giver mennesker glæde."
 
Vin bringer os glæde – og det er her beskrevet som en af Guds gode gaver, ligesom det daglige brød.

Vi kan også tænke på, at Jesu første under-handling var at lave vand til vin ved et bryllup (Johannesevangeliet kapitel 2). Ligeledes tager Jesus netop brød og vin og befaler, at kristne til alle tider skal holde nadver ved at indtage brød og vin (Lukasevangeliet kapitel 22 vers 17-20).

Den anden side af sagen, som vi mødte i Noas tilfælde, møder vi i mere generel form i for eksempel Paulus' Brev til Efeserne kapitel 5 vers 18: ”Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser.”

Så man kan konstatere, at Bibelen taler positivt om at glædes ved alkohol, og at alkohol bruges til noget af det mest hellige, vi har, i en gudstjeneste: nadveren. 

Samtidig advarer Bibelen mod alkoholens voldsomme, skadelige virkninger, hvis den får lov at overtage kontrollen med mig – altså hvis jeg bliver beruset.

I dette spændingsfelt har de forskellige kirkesamfund og grupper inden for de enkelte kirkesamfund valgt mange forskellige tilgange. Nogle lægger vægten på faren ved alkohol og behovet for at hjælpe dem, der har oplevet dens skadelige virkninger og måske endda er blevet afhængige.

Derfor ønsker de at skabe alkoholfrie miljøer. Så for dem er eneste ”tilladte” alkohol-indtagelse den vin, man får, når man går til alters. Hvis altså ikke man går over til alkoholfri vin dér.

Nogle i denne del af spektret vil nok ligefrem kunne kalde det en ”synd” at indtage alkohol. Men jeg tænker, at det er lidt vanskeligt for dem at finde et sted i Bibelen, der støtter dem i dette.

Andre lægger vægten på, at vin/alkohol med måde er en af Guds gode gaver, som vi kan nyde med god samvittighed – bare den ikke tager magten fra os.

I denne del af spektret vil man naturligvis ikke kalde indtagelse af alkohol for ”synd”. Derimod vil man kunne tale om fristelsen til at misbruge alkohol, altså bruge det på en syndig måde.

Nogle i denne del af spektret vil i den grad betone det positive og nedtone det negative, så de ikke ser noget problem i at blive beruset. Dette er dog nok en ret lille del af den samlede kristenhed.

Og vi har i hvert fald ikke i kristendommen en religiøs brug af beruselse til at opnå kontakt med den åndelige verden, sådan som nogle religioner har det, hvor de personer, der skal fungere som medium til kontakten med det åndelige, drikker sig berusede for at være mere modtagelige.
 
Med venlig hilsen
Sprint Aagaard Korsholm
Undervisningskonsulent og teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.