Spørg

Hvor mange går i kirke?

Selvfølgelig er der enkelte steder og enkelte gange, hvor der kommer endsige meget få i kirke, men folkekirken er måske så populær som aldrig før. Ja, vi kan ligefrem tale om, at der aldrig i Danmarks historie er kommet så mange i kirke, som der gør nu, skriver sognepræst Rasmus H. C. Dreyer. Foto: Morten Stricker

Hvor mange kommer egentlig til gudstjeneste i forhold til, hvor mange medlemmer folkekirken har, spørger en læser. Kirkehistoriker Rasmus H. C. Dreyer giver et svar

Spørgsmål:
 
Hvor mange kommer egentlig til gudstjeneste, i forhold til hvor mange folkekirkemedlemmer der er?

Med venlig hilsen
Cathrine

Svar:

Kære Cathrine.
 
Dit spørgsmål er faktisk temmelig meget oppe i tiden nu. Aviser og medier er, som bekendt, tit og ofte fyldt med historier om tomme kirker og god plads på kirkebænkene.

Som præst ved jeg, at det ikke passer, og de fleste præster, menighedsrådsmedlemmer og faste kirkegængere i folkekirken ved også, at de tomme kirker ikke har meget hold i virkeligheden.

Selvfølgelig er der enkelte steder og enkelte gange, hvor der kommer endsige meget få i kirke, men folkekirken er måske så populær som aldrig før. Ja, vi kan ligefrem tale om, at der aldrig i Danmarks historie er kommet så mange i kirke, som der gør nu.

Læs også: 10 høstgudstjenester i september

Jeg sætter det på spidsen, men ser vi på det samlede antal, i hvert fald i de stifter hvor der er foretaget systematiske tællinger af folk i kirkerne, så er kirkerne meget velbesøgte.

I Aalborg Stift, hvor de har talt folk til alle typer gudstjenester og kirkelige arrangementer, har der for eksempel været flere i kirke, end der er folk, som har købt billet til de nordjyske biografer.
 
Både i Aalborg og Haderslev Stifter har man gennemført kirketællinger, ligesom også andre stifter er i gang med det.

Ser vi blot på tallene fra Aalborg, så var der fra påske til nytår i 2014 1,1 millioner besøg ved gudstjenester og kirkelige tiltag. Biograferne solgte kun en million billetter i hele 2013 i Region Nordjylland.

Læs også: Skoleelever starter året med gudstjeneste

Museerne blev besøgt af cirka 800.000, og teatrene i det nordjyske fik kun besøg af godt 100.000. 

Ingen af disse tal er dog unikke besøgende, med andre ord; der er gengangere iblandt. Nogle er meget faste kirkegængere og kommer hver søndag og helligdag. Andre, der kommer kun til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, er ’firhjulskristne’, som afdøde Roskilde-bisp Jan Lindhardt havde for vane at sige det.

I Aalborg Stift var der per 1. januar 2015 521.481 medlemmer af folkekirken, hvilket gav en medlemsprocent på 85,4, så i runde tal var hvert folkekirkemedlem i kirke to gange i løbet af 2014.

Nogle ældre undersøgelser af danskernes forhold og brug af kirken viste, at 10 procent af den danske befolkning har kontakt med kirken på en eller anden måde i løbet af en normal uge.
 
Ser vi så på, hvor mange der så går til den almindelige søndagshøjmesse, så er tallet også her højere, end de fleste går og aner.

I Aalborg Stift, som har leveret den nyeste undersøgelse, var der fra påske til og med nytår i 2014 1900 højmesser med et gennemsnit på 47 kirkegængere per gudstjeneste. Lægger vi de øvrige gudstjenester oveni, så bliver gennemsnittet 48 deltagere per gang.

Læs også: Hvad skal vi bruge gudstjenesten til?
 
Og ja, så ved jeg godt, at der nogen steder kun sidder en 8-10 stykker på kirkebænken. Men der, hvor det er tilfældet, er det tit og ofte en lille landsbykirke, hvor sognet måske kun huser 300 folkekirkemedlemmer, og så er det altså ikke så ringe, hvis man vel at mærke vil gå op i tallene.

For Jesus lærer os i evangelierne, at ’hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, er jeg midt i blandt dem’, og det er også god luthersk kristendom, at Guds ord også virker uden for kirkedøren. Så antallet af eksakte kirkegængere er irrelevant for en ren teologisk betragtning.

Det er nok ikke forkert at sige, at kirketællingerne på den ene side er et resultat af en mere ledelsesorienteret tilgang til kirken fra biskoppernes side, populært sagt djøfisering, som kan være problematisk, fordi det kan få præsterne til hellere at tænke på at gøre sig populære end at være tro mod deres primære opgave, nemlig at forkynde Guds ord.

Læs også: Må man vise en kirkegænger bort fra et bryllup?
 
På den anden side, er kirketællingerne en konsekvens af mediernes manglende kendskab til folkekirken, og hvad der foregår i den. I den forstand tjener tællingerne et apologetisk sigte, det vil sige, de skal være med til at forsvare kirken og afsløre myterne om kirken. Og det kan der være noget om.

I København, hvor DR og mange af de store dagblade har hjemme, går folk faktisk også i kirke.

Jeg er bare ret sikker på, at der ikke sidder særlig mange mediefolk på bænkene, og derfor ved de det ikke. Så måske de skulle tage en tur i kirken næste søndag og derved selv få syn for sagn og tilmed lidt kristen føde til deres sjæle?

Med venlig hilsen
Rasmus H.C. Dreyer 
Kirkehistoriker og sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.