Spørg

Har Jesus og Paulus mødt hinanden personligt?

Selv om Paulus antages at være cirka 10 år yngre end Jesus, ville et møde ikke være udelukket af tidsmæssige grunde. Alligevel er det ganske usandsynligt, at de har mødt hinanden, forklarer Helge Kjær Nielsen, der er dr.theol. i Det Nye Testamente. Billedet er et udsnit af Caravaggios maleri "St. Pauls omvendelse" fra år 1600. Foto: Arkiv

Mødte Jesus og Paulus hinanden personligt, spørger en læser i brevkassen. Dr.theol. Helge Kjær Nielsen svarer

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Mødte Jesus og Paulus hinanden rent personligt?

Venlig hilsen
Jørgen

Svar:

Kære Jørgen

Når vi søger svar på spørgsmål, der vedrører en fjernere fortid, har vi ofte kun indicier at støtte os til. De kan imidlertid være så stærke, at der kan gives et forholdsvis sikkert svar.

Sådan forholder det sig med spørgsmålet om, hvorvidt Jesus og disciplen Paulus har mødt hinanden personligt. Indledningsvis skal det nævnes, at der er to forhold, som gør et møde mellem dem muligt.

Selv om Paulus antages at være cirka 10 år yngre end Jesus, ville et møde ikke være udelukket af tidsmæssige grunde. Dertil kommer, at Paulus sandsynligvis har opholdt sig i Jerusalem, da Jesus gik omkring i Israel og til sidst blev korsfæstet.

Men samtidig er det ganske usandsynligt, at de har mødt hinanden. Jesus var én blandt mange af de såkaldte vandreprædikanter, der gik omkring. Dem har Paulus næppe kendt meget til endsige været optaget af. Desuden færdedes Jesus i kredse ganske forskellige fra dem, Paulus hørte til i.

Det var ikke fra sådanne kredse, Paulus som jøde ventede Messias.
Paulus fortæller i sine breve intet, der giver anledning til at antage, at han skulle have mødt Jesus. Hvad han gør er at fortolke det, han senere har hørt om Jesus.

Når han i Bibelens Første Korintherbrev kapitel 9 vers 1 og kapitel 15 vers 8 taler om at have set Jesus, mener han dermed, at den opstandne har åbenbaret sig for ham, ligesom han gjorde det for mange andre. Om åbenbaringen for Paulus fortæller Apostlenes Gerninger kapitel 9 vers 3-6.

Det var så at sige her, han mødte Jesus, og det var den begivenhed, der åbnede hans øjne for Jesus og gjorde ham til et vidne for ham og fik ham til at ophøre med sin voldsomme forfølgelse af hans menighed.

Når det gælder spørgsmålet, om Paulus har kendt, eventuelt mødt Jesus før hans død, har Andet Korintherbrev kapitel 5 vers 16 ofte været inddraget. Hvad han skriver i dette vers er imidlertid, at han har fået et helt nyt syn på Jesus:

Har han engang set på ham, som verden ser på ham, nemlig som et ganske almindeligt menneske, så gør han det nu ikke længere. Han ser ham nu som den opstandne, som Guds søn.

Konklusionen er, at spørgsmålet, om hvorvidt Jesus og Paulus har mødt hinanden personligt, med meget stor sandsynlighed kan besvares med et nej.

Venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol. i Det Nye Testamentes eksegese.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.