Spørg

Hvad siger Bibelen om Marias rolle?

Det er lidt svært at tage Maria til indtægt for et bestemt kvindeideal, mener sognepræst Lene Skov Opsahl.

Jeg skal holde en tale til en venindes 50 års fødselsdag og vil gerne sige et par linjer om moderens rolle, fortæller en læser. Teolog og præst Lene Skov Opsahl svarer blandt andet, at billedet af Jesus' mor Maria stritter i flere retninger

Spørgsmål

Kære Brevkasse

Hvad siger Jesus om familien? Jeg skal holde en tale til en venindes 50 års fødselsdag, og vil gerne sige blot et par linjer om moderens rolle i en familie.

Kan I hjælpe mig, tak?

Venlige hilsener Helle 

Svar

Kære Helle 

Billedet af Maria i Det Nye Testamente er ikke entydigt. Og det er nok også medvirkende til, at hun ved reformationen fik en meget underordnet rolle. I Lukasevangeliet - i Marias lovsang - fremstår hun som et billede på tro og accept. Og et redskab for Gud.

De nytestamentlige beretninger er overensstemmende i forhold til Jesu opbrud fra byen Nazareth. Derved bryder han sin samtids normer ved at forlade sin familie, og i Markusevangeliet kapitel 3 vers 31-35 ytrer han sig utvetydigt negativt om sin biologiske familie. 

Johannesevangeliet er lidt mere positivt i forbindelse med brylluppet i Kana og ved korsfæstelsen i kapitel 19 vers 25-27. Jesus giver gensidigt disciplen Johannes til Maria som hendes søn, og Maria som mor til Johannes.

Maria-skikkelsen 'stritter i flere retninger', og det er lidt svært at tage hende til indtægt for et bestemt kvindeideal. Men måske kunne du kigge lidt i kirkehistoriens helgenleksikon, hvor der er flere stærke kvinder at referere til. Det kunne være Hildegard af Bingen eller Birgitta af Vadstena.

Hilsner
Lene Skov Opsahl 
Teolog og præst 

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.